Utmanande tider för operatörer

Telecom

En ny studie påvisade att mobiloperatörer i genomsnitt spenderar 15 procent av sina intäkter på nätinfrastruktur och IT - men hela 15 till 20 procent på anskaffning och bibehållande av kund. Att minska churn genom att bibehålla nuvarande kunder och samtidigt förhindra att de byter till andra operatörer är en av nyckelfaktorerna för att fortsatt kunna vara lönsam.

Stagnerad tillväxt är en annan stor utmaning

Eftersom nästan alla på en mogen marknad har en telekomoperatör är sätten att växa ofta begränsade till:

 • Att vinna över kunder från konkurrenterna genom sänkta priser

 • Internationell expansion

 • Att utöka befintliga tjänster

Ett av de vanligaste sätten att överkomma dessa utmaningar är att lägga till mervärdestjänster. Det är en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att motverka minskad tillväxt, och betydligt billigare än att expandera internationellt eller att sänka priserna.

Om tjänsten är tillräckligt relevant kan den också minska churn. Den stora utmaningen ligger dock i att hitta rätt tjänst.

Telekom är porten till internet och till kommunikation i allmänhet. Det är via era tjänster vi konsumerar internet, exponerar vår online personlighet och delar vår personliga information. Med andra ord är ett förtroende delvis redan etablerat mellan er och kunden. Genom att erbjuda våra tjänster sluts cirkeln i detta förtroende, vilket kan skapa både goodwill och lojalitet.Lyssna på era kunder

90%

Anser att telekomoperatörer borde erbjuda en digital säkerhetslösning.

52%

Anser att telekomoperatörer borde erbjuda en digital säkerhetslösning.

34%

Säger att de skulle föredra att köpa en sån tjänst av just en telekomoperatör.

Källa: Allot

ID-bevakning, en mervärdestjänst med relevans

Vi anser att vår ID-bevakningstjänst har stor potential att hantera såväl churn som minskad tillväxt, och inte minst anser vi att den har stor relevans för ert tjänsteutbud.

Build trust and relevance

Skapa förtroende och relevans

Bundlade tjänster är inget nytt för telekomindustrin. Detta sträcker sig från streamingtjänster och tillgång till annan media till rabatter i butiker etc. Vi tror dock att de tjänster vi kan tillhandahålla är ännu mer relevanta för just er verksamhet och ert affärsområde eftersom ni är porten till internet. Med en ID-bevakningstjänst för en säkrare digital tillvaro skapar ni ökat förtroende och sticker ut från mängden

Digital security for a new era

Digital säkerhet för en ny era

Att skydda konsumentens digitala liv är inte något nytt för telekom. Traditionellt har telekom varit en av de främsta leverantörerna av antivirusprogram för konsumentens hemdatorer. Men, folk i allmänhet sparar inte längre personliga och arbetsrelaterade filer och dokument direkt på sina datorer. De lagrar dem i molnet. ID-bevakning är en lösning för att hålla kunden fortsatt säker i denna nya era.

Drive online traffic through SEO

Driv trafik via SEO

Att skapa innehåll och erbjuda en tjänst relaterad till ID-stöld och cyberbrott är ett bra sätt att driva trafik på eftersom det är relaterat till ett ofta sökt och engagerande ämne. I andra samarbeten har våra partners sett en ökning med mer än 50% av inkommande trafik från organiskt sök med nyckelord relaterade till vår tjänst och it-brottslighet. I takt med att den allmänna medvetenheten om ID-stöld ökar, desto högre kommer sökvolymerna bli.

Increase customer engagement

Ökat kundengagemang

En ID-bevakningstjänst innebär att du får en extra kanal att kommunicera med dina kunder i, via exempelvis larmen. Detta kan bredda kommunikationen till att omfatta mer än förlängda prenumerationer och prissättning men också generera mycket mer trafik till dina befintliga kundgränssnitt. Dessutom, om ni blir kundens leverantör av ID-bevakning så kommer det öka incitamenten att stanna hos er.

Instantly SAFE

Telenor SAFE

Telenor har valt att integrera med vårt API eftersom detta gör att de helt kan anpassa lösningen och samtidigt öka värdet och användandet av deras eget gränssnitt. Tjänsten har paketerats ihop med andra komponenter under produktnamnet ”SAFE” och deras kunder får tillgång till produkten via deras mobila app.

Skapa din egen produkt

Hur ni och era kunder får tillgång till tjänsten

Våra tjänster kan levereras till er i form av en webbportal eller via ett API. Det är naturligtvis era behov och förutsättningar som i slutändan styr vilken lösning ni väljer.

Men för att verkligen kunna överbrygga era utmaningar och dra nytta av de fördelar vi har beskrivit rekommenderar vi starkt vår API lösning. Detta ger er mycket större flexibilitet att kunna anpassa upplevelsen, det skapar bättre förutsättningar för att behålla kunden i era egna gränssnitt och det kommer att göra det lättare att kombinera denna specifika tjänst med andra relevanta produkter.

EyeonID API

 • För full kontroll och möjlighet att anpassa lösningen

 • Skräddarsydd kundresa och användarupplevelse

 • Större flexibilitet och sömlös paketering

 • Molnbaserad

EyeonID Portal

 • Består av fasta såväl som flexibla och valfria funktioner

 • Snabb och enkel integration och kundlansering

 • Stöd för white label - logotyp, färg och typsnitt

 • Molnbaserad

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.