Beskrivning av tjänsten i stort

Vårt mål är att skydda och värna om integriteten och att förhindra att
ID-stöld ens inträffar. Med våra tjänster kan ni verkligen göra en skillnad, för er själva såväl som för era kunder.

Det digitala brandlarmet

Så här fungerar
tjänsten

Vår proaktiva bevaknings- och larmtjänst, som är tillgänglig via webbportal eller API, samlar in och utvärderar kontinuerligt stora mängder data från alla delar av webben, inklusive deep web och darknet. Datan samlas in och analyseras automatiskt såväl som manuellt för att kunna avgöra om användarens personliga information är i fara och i vilken utsträckning.

1.

Dina kunder (användaren), lägger in de uppgifter de vill bevaka, exempelvis e-mailadress, personnummer eller kreditkortsnummer. All data kommer därefter krypteras.

Step 2

2.

En historisk kontroll mot tidigare läckt data görs omedelbart och därefter bevakar vi de inlagda uppgifterna kontinuerligt för att kunna upptäcka nya och framtida läckor.

3.

När ett möjligt hot eller en läcka upptäcks meddelar vi användaren direkt via e-mail eller sms, varpå man loggar in i tjänsten för mer detaljerad information om vad som har hänt och vad man bör göra.

Stärk din affär

Samarbeta med oss, stärk ert varumärke och öka era intäkter genom att erbjuda ID-skydd till era kunder.

EyeonID API

För en skräddarsydd molnbaserad lösning där tjänsten integreras i er miljö.

EyeonID Portal

För en snabb och enkel integration som ändå kan återspegla ert varumärke.


Förstärk med ytterligare komponenter

Den proaktiva bevakningstjänsten är kärnan i vår lösning men för att få ett ännu mer omfattande skydd kan vi också rekommendera och erbjuda följande delar:


Lösenordskontroll

Med vår lösenordskontroll kan man kontrollera sina befintliga eller tilltänkta lösenord mot en databas som innehåller miljontals tidigare stulna och läckta lösenord. På sätt kan man undvika att använda ett redan läckt lösenord.

Riskprofil & undersökningar

Riskprofilen är en samlad bedömning av användarens beteende, kunskap och säkerhet på nätet, baserat på flera faktorer. Den vägleder användaren i att skapa en ökad förståelse för risken att bli utsatt för ID-stöld.

Aktivitetsrapport

En personaliserad rapport som automatiskt skickas ut via e-mail varje månad. Rapporten sammanfattar de huvudsakliga händelserna och larmen som skett på kontot under den senaste månaden.

How we make it work

Egenutvecklad teknik

Genom att använda vår egenutvecklade teknik som är baserad på 3:e generationens NLP (natural language processing) och AI adderar vi en extra dimension till våra automatiserade processer av insamlad data. Rent praktiskt innebär detta att vi kan hitta, förstå och tolka sammanhang och samband på ett betydligt bättre sätt.

Vi kan hitta personlig information med större träffsäkerhet.

Vi kan enkelt ta bort falska alarm (så kallade ”false positives”).

Vi förstår sambanden mellan informationen och vilka risker det medför.

Säkerhet och compliance

Alla våra processer och all vår hantering av personlig data uppfyller de allra högst ställda kraven på säkerhet och efterlevnad och vi är även PCI DSS certifierade. Dessutom, all data anonymiseras, vilket innebär att inte ens vi själva kan se vilken information användarna lägger in för bevakning.

Skapa din egen produkt

Hur ni och era kunder får tillgång till tjänsten

Våra tjänster kan levereras som en webbportal eller via ett omfattande API som möjliggör att ni helt kan anpassa och skräddarsy upplevelsen som ni vill. Bägge lösningar kan tillhandahållas på ert lokala språk. Vid behov kan våra tjänster även kompletteras med en ID-skyddsförsäkring och ett assistansskydd.

Stärk ett av era befintliga erbjudanden genom att paketera tjänsten ihop med en redan befintlig produkt eller sälj den helt fristående.

Välj det som passar er bäst.

EyeonID API

  • För full kontroll och möjlighet att anpassa lösningen

  • Skräddarsydd kundresa och användarupplevelse

  • Större flexibilitet och sömlös paketering

  • Molnbaserad

EyeonID Portal

  • Består av fasta såväl som flexibla och valfria funktioner

  • Snabb och enkel integration och kundlansering

  • Stöd för white label - logotyp, färg och typsnitt

  • Molnbaserad

Inspireras av andra kundcase

Läs om hur andra har implementerat våra ID-skyddslösningar. Vilka var deras utmaningar och behov, hur löste vi dem och med vilken lösning?

Detta kan ge dig viss vägledning om vad just ni kan göra samt om det är portal eller API som är den bästa lösningen för er och era kunder.

Telenor

”EyeonID har spelat en viktig roll i vårt mål att skapa den ultimata kundupplevelsen.”

Elkjøp

”EyeonIDs tjänster kommer bli lika självklara som antivirusprogram på en dator”

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.