En mättad marknad med lågt engagemang

Low engagement

För de flesta är en försäkring ganska abstrakt och något vi köper utan att veta om vi någonsin kommer få användning för den. Det här är inte något nytt. Men nu ser vi en förändring komma, där ett förebyggande och mer personligt fokus blir allt viktigare för att vara lönsam. Med en proaktiv och återkommande tjänst kan du göra kunden mer medveten om dig, om syftet med att vara försäkrad och bygga förtroende genom att kunden konsumerar en del av din tjänst kontinuerligt.

De största utmaningarna för branschen

Ökad kundkraft, kunden bestämmer

Kunderna har fler alternativ att välja mellan och kan enkelt jämföra dem genom olika tjänster. Man väljer inte längre sin partner för livet, för varför ska man göra det?

Låg interaktionsfrekvens

Dialogen med kunderna är till stor del begränsad till skador, förnyelser och merförsäljning. Utöver detta det finns det få relevanta interaktionspunkter med kunden.

Svårt att sticka ut

Kunderna står ofta inför mer eller mindre samma erbjudanden från alla olika försäkringsleverantörer. Det är i huvudsak samma försäkringar med liknande villkor vilket innebär att ni ofta behöver konkurrera på pris.

Skapa förtroende

Förtroende är en försäkringsgivares största tillgång och en av de viktigaste drivkrafterna för kundlojalitet. Ändå kan det vara svårt att upprätta det förtroendet såvida inte ett skadeanspråk görs och beviljas.

Ett försäkringsbolags viktigaste kundvärde är förtroende där försäkringstagarna verkligen känner att ni skyddar dem om något skulle hända. Det är det löftet ni ger till kunden vid tecknandet. Genom att lägga till en proaktiv övervaknings- och varningstjänst får era kunder ett kontinuerligt värde över tid. Detta tror vi skulle förstärka förtroendet ytterligare.Lyssna på era kunder

63%

Anser att det skulle vara trovärdigt om den här typen av tjänst erbjöds av ett försäkringsbolag.

56%

Anser att en digital larmtjänst som upptäcker hot mot dem personligen skulle vara värdefull.

33%

Uppger att de har en stark vilja att köpa den här typen av tjänst.

Källa: Europ Assistance

ID-övervakning, en tjänst med proaktivt fokus

En del av dessa nämnda utmaningar kan hanteras och till viss del lösas med hjälp av dyra marknadsföringskampanjer, men kampanjer hjälper föga i ett längre perspektiv. Mer hållbara lösningar kräver att man tar alternativa vägar. En sådan väg kan vara att paketera ditt erbjudande med en produkt som har ett proaktivt och förebyggande fokus istället för att bara erbjuda skydd mot skada. Vår ID-övervakningstjänst är en sådan produkt.

Att erbjuda dina kunder en sådan tjänst kommer medföra flera fördelar när det gäller att tackla och hantera de typiska utmaningarna inom försäkringsbranschen, både på kort och lång sikt.

A competitive edge

En konkurrensfördel

Att vår bevakningstjänst är proaktiv (till skillnad från försäkringar som huvudsakligen är reaktiva) innebär att du sticker ut och differentierar dig mot konkurrenterna. Dessutom är hela ämnet ID-övervakning och ID-stöld modernt, samtida och nästa naturliga steg i konsumenternas säkerhet. Dessutom kommer du inte bara att stärka din konkurrenskraft med en mer innovativ produkt - du kommer också att få en ny intäktsström som inte påverkas av skadeutfall.

Increased customer interaction

Ökad kundinteraktion

Att erbjuda en ID-övervakningstjänst till dina kunder innebär att du får ännu en kanal att kommunicera med dina kunder i, via exempelvis larmen. Vi tror att detta är en ypperlig kanal och ett sätt att öka lojaliteten ytterligare eftersom dina kunder faktiskt kan konsumera värdet av den tjänst du tillhandahåller utan att behöva gå genom skadeavdelningen och liknande processer. Detta är också ett bra tillfälle för er att driva mer interaktion till er app eller "mina sidor".

Build trust and stay top of mind

Bygg förtroende och var ”top of mind”

För att kunderna ska kunna uppleva värdet av dina produkter - och i förlängningen ert varumärke - måste de använda försäkringen. Paradoxalt nog är för frekvent användning av försäkringarna negativt ur ekonomisk synvinkel. Vår tjänst å andra sidan kan konsumeras obegränsat och ger kontinuerligt värde över tid för er och era kunder. Om de vet att ni alltid håller dem säkra och har bevis för detta kan de i ännu högre utsträckning lita på er när andra problem dyker upp och allt detta kan leda till minskad churn.

Prevention is better than cure

Att förebygga är bättre än att bota

Eftersom vår lösning syftar till att förhindra att ID-stöld ens inträffar kan detta också ha en positiv effekt på ert ”claims ratio” och därmed även ert ”combined ratio”, beroende på vilken typ av försäkringar ni erbjuder. Om kunderna agerar som de ska på de larm vi skickar och de rekommendationer vi ger kan de vidta lämpliga åtgärder innan de faktiskt utsätts för ett brott. Detta skulle i sin tur minska behovet av att använda just det specifika försäkringsskyddet, vilket skulle leda till färre skador.

Skapa din egen produkt

Hur ni och era kunder får tillgång till tjänsten

Våra tjänster kan levereras till er i form av en webbportal eller via ett API. Det är naturligtvis era behov och förutsättningar som i slutändan styr vilken lösning ni väljer.

Men för att verkligen kunna överbrygga era utmaningar och dra nytta av de fördelar vi har beskrivit rekommenderar vi starkt vår API lösning. Detta ger er mycket större flexibilitet att kunna anpassa upplevelsen, det skapar bättre förutsättningar för att behålla kunden i era egna gränssnitt och det kommer att göra det lättare att kombinera denna specifika tjänst med andra relevanta produkter.

EyeonID API

  • För full kontroll och möjlighet att anpassa lösningen

  • Skräddarsydd kundresa och användarupplevelse

  • Större flexibilitet och sömlös paketering

  • Molnbaserad

EyeonID Portal

  • Består av fasta såväl som flexibla och valfria funktioner

  • Snabb och enkel integration och kundlansering

  • Stöd för white label - logotyp, färg och typsnitt

  • Molnbaserad

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.