Breached Data Monitoring

Kom igång snabbt och enkelt

Vår responsiva webbportal passar er som vill ha en snabb och enkel integration, utan att behöva lägga ner för mycket tid och resurser på egen IT-utveckling. Portalen består av vissa funktioner som är fasta och standardiserade medan andra flexibla och valfria. Den erbjuder även stöd för ”white label”.

Vi kan tillhandahålla hela portalen på ert lokala språk och den kan även anpassas med er logotyp, era färger och ert typsnitt. Utöver detta är följande alltid inkluderat:

  • Den proaktiva bevakningstjänsten, inkl. larm och rekommendationer

  • Konto och profilinställning

  • Vanliga frågor och svar

  • Supportinformation

Vilka bevakningsuppgifter (personuppgifter) ni vill inkludera och som kunden ska kunna lägga in för bevakning och hur många är flexibelt och definieras i avtalet.

Exempel på bevakningsuppgifter:
  • E-mailadresser

  • Kreditkortsnummer

  • Personnummer

  • Passnummer

  • Telefonnummer

  • IBAN


Utöka med ytterligare funktioner

Baserat på era egna önskemål och behov kan ni erbjuda era kunder ett ännu mer omfattande skydd genom att lägga till alla eller någon av följande komponenter i portalen.


Lösenordskontroll

Med vår lösenordskontroll kan man kontrollera sina befintliga eller tilltänkta lösenord mot en databas som innehåller miljontals tidigare stulna och läckta lösenord. På sätt kan man undvika att använda ett redan läckt lösenord.

Riskprofil & undersökningar

Riskprofilen är en samlad bedömning av användarens beteende, kunskap och säkerhet på nätet, baserat på flera faktorer. Den vägleder användaren i att skapa en ökad förståelse för risken att bli utsatt för ID-stöld.

Aktivitetsrapport

En personaliserad rapport som automatiskt skickas ut via e-mail varje månad. Rapporten sammanfattar de huvudsakliga händelserna och larmen som skett på kontot under den senaste månaden.

Vår prismodell för partners

Vår prissättning är baserad på en ömsesidigt fördelaktig och väldigt enkel princip – om våra partners lyckas, så lyckas även vi. Prismodellen och erbjudandestrukturen är byggd för att kunna vara flexibel mot dig som partner för att kunna möta affärsförutsättningar och lokal marknadssituation.

Mer information

Produktbeskrivning

Ladda ner vår fullständiga produktbeskrivning i PDF om du vill ha mer omfattande information.

Om vår tjänst

Lär dig mer om vår egenutvecklade teknologi och hur vår tjänst fungerar i största allmänhet.

Säkerhet och compliance

Vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och är PCI DSS certifierade.

Safety precautions

Block access to compromised websites that employees may be visiting.

Security education

Enhance internal processes and procedures and educate employees on how to protect corporate data from compromise in the future.

Threat Notifications

Notify customers of malware infections that may be associated with their online accounts that are linked to your services.

Stay vigilant

Stay vigilant to any risks posed by vendors and suppliers that may indirectly impact your business.

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.