Statistik

Internetanvändandet i Europa ökar

Enligt undersökningen Europeans’ attitude towards cyber security så använde 76% av européerna internet dagligen under 2019.

2015 var andelen dagliga internetanvändare 65%, vilket innebär att det har skett en ökning med 11 procentenheter på fyra år. Man bör dock komma ihåg att genomsnittet skiljer sig mycket mellan länder.

I Sverige är genomsnittet 95%, jämfört med Rumänien där genomsnittet är 61%. Även om digitaliseringen av samhället har gått snabbare i vissa länder, kan alla länder förvänta sig en ökad digitalisering. Det finns ingen anledning att tro att den här utvecklingen kommer att stagnera.

Cyberbrottsligheten ökar i takt med digitaliseringen

I det stort stora hela så är digitaliseringen av samhället något positivt, men det finns negativa aspekter som kommer i dess kölvatten. I undersökningen “Survey on scams and fraud” (från Europeiska kommissionen) så fastslår man att det finns ett starkt samband mellan frekvent internetanvändande och att bli utsatt för bedrägerier.

Ökade risker

Enligt studien ökar risken med inte mindre än 25 procentenheter om du använder internet minst en gång i veckan (jämfört med om du knappt använder internet alls). Detta återspeglas också i att människor som bor i det mer digitaliserade Västeuropa löper större risk att bli utsatta för bedrägerier än människor som bor i det mindre digitaliserade Östeuropa.

Dataintrång – den främsta möjliggöraren för cyberbrottslighet

Dataintrång där människors personliga data stjäls sker nästan dagligen och är en av de främsta möjliggörarna för cyberbrottslighet mot privatpersoner.

Bara under 2019 exponerades 4,1 miljarder e-postadresser internationellt och antalet rapporterade dataintrång ökade med 54%, enligt ENISA:s undersökning Threat landscape survey Identity Theft. När datan väl har blivit stulen så säljs och missbrukas den ofta med kriminella avsikter. Enligt samma rapport så var det framför allt e-postadresser och lösenord som stals under 2019.


Utöver detta så måste man även ta hänsyn till all personlig data som redan cirkulerar på internets baksida, inklusive det ökända dark web (en krypterad del av internet där illegal handel av olika slag äger rum, t.ex. människors personuppgifter).

Människor i allmänhet är oroliga över att falla offer

Enligt den globala undersökningen 2019 Cyber safety insights report global results hade fler än hälften fallit offer för cyberbrottslighet och 1 av 3 hade utsatts de senaste 12 månaderna.

Eftersom så många utsätts för cyberbrottslighet är det inte konstigt att människor i allmänhet är oroliga. I genomsnitt 76% av alla EU-medborgare tror att risken att falla offer för cyberbrottslighet ökar. I länder som Sverige och Finland är siffrorna så höga som 91%. Om man tittar på de brott den genomsnittliga EU-medborgaren är mest rädd för så kommer kontokortsbedrägerier i topp med 67%, tätt följt av identitetsstöld och skadlig kod (malware) på 66%.

Cyberbrottslighet och offren

I Europeiska kommissionens undersökning Survey on scams and fraud svarade inte mindre än 79% att de hade lidit känslomässigt efter att de fallit offer för en bluff eller ett bedrägeri på internet. De känslor som angavs varierade från stress och irritation till ilska och förlägenhet.

24% uppgav att de hade lidit ekonomiskt och 6% uppgav till och med att de hade lidit fysiskt. Även om de flesta tänker på ekonomiska och känslomässiga aspekterna när det kommer till cyberbrottslighet så glömmer många tidsaspekten. I den globala undersökningen Global survey 2019 Cyber safety insights report global results så uppskattade man att människor i genomsnitt måste ägna 5,8 timmar för att lösa de problem som uppstår när man utsatts för identitetsstöld eller andra cyberbrott.

Något ytterligare som inte bör glömmas bort är risken för skadat anseende. Att få dina privata bilder publicerade offentligt på internet mot din vilja är ett typiskt exempel på detta. Att falla offer för någon som utger sig för att vara dig på sociala medier är en annan. Skadat anseende är svårare att beräkna. Trots detta kan man anta att åtminstone några av de 79% som lidit känslomässigt även drabbats anseendemässigt.

Proportion who suffered from the scams and/or fraud experienced...

Människor är dåliga på att skydda sig mot cyberbrottslighet

Även om människor i allmänhet är oroliga över att cyberbrottslighet ökar så är de ganska dåliga på att skydda sig själva. I undersökningen Europeans’ attitude towards cyber security så framgår det att i genomsnitt 42% av européerna undviker att öppna e-postmeddelanden från personer de inte känner. Denna siffra gäller även för installation av antivirusprogram.

Dessa siffror är faktiskt ganska positiva, men när man tittar på siffror som rör säkerhetsåtgärder som är mer direkt relaterade till identitetsstöld så ser man ett oroande mönster: endast 30% känner sig mindre benägna att uppge personlig information på webbplatser och endast 32% håller sig till webbplatser de känner till och litar på. Lösenordshantering är ännu värre; endast 29% säger att de använder olika lösenord för olika webbplatser och enbart 26% använder ett mer komplext lösenord än tidigare. Än värre; endast 21% byter lösenord regelbundet och så få som 7% säger att de använder en lösenordshanterare.

Protecting themselves against cybercrime

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.