EyeonID Portal

Get started fast

Kom igång snabbt och enkelt

Vår responsiva webbportal passar er som vill ha en snabb och enkel integration, utan att behöva lägga ner för mycket tid och resurser på egen IT-utveckling. Portalen består av vissa funktioner som är fasta och standardiserade medan andra flexibla och valfria. Den erbjuder även stöd för ”white label”.

Vi kan tillhandahålla hela portalen på ert lokala språk och den kan även anpassas med er logotyp, era färger och ert typsnitt. Utöver detta är följande alltid inkluderat:

  • Den proaktiva bevakningstjänsten, inkl. larm och rekommendationer

  • Konto och profilinställning

  • Vanliga frågor och svar

  • Supportinformation

Vilka bevakningsuppgifter (personuppgifter) ni vill inkludera och som kunden ska kunna lägga in för bevakning och hur många är flexibelt och definieras i avtalet.

Exempel på bevakningsuppgifter:
  • E-mailadresser

  • Kreditkortsnummer

  • Personnummer

  • Passnummer

  • Telefonnummer

  • IBAN


Utöka med ytterligare funktioner

Baserat på era egna önskemål och behov kan ni erbjuda era kunder ett ännu mer omfattande skydd genom att lägga till alla eller någon av följande komponenter i portalen.


Lösenordskontroll

Med vår lösenordskontroll kan man kontrollera sina befintliga eller tilltänkta lösenord mot en databas som innehåller miljontals tidigare stulna och läckta lösenord. På sätt kan man undvika att använda ett redan läckt lösenord.

Riskprofil & undersökningar

Riskprofilen är en samlad bedömning av användarens beteende, kunskap och säkerhet på nätet, baserat på flera faktorer. Den vägleder användaren i att skapa en ökad förståelse för risken att bli utsatt för ID-stöld.

Aktivitetsrapport

En personaliserad rapport som automatiskt skickas ut via e-mail varje månad. Rapporten sammanfattar de huvudsakliga händelserna och larmen som skett på kontot under den senaste månaden.

Stärk din affär

Sammabeta med oss, stärk ert varumärke och öka era intäkter genom att erbjuda ID-skydd till era kunder

EyeonID API

För en skräddarsydd molnbaserad lösning där tjänsten integreras i er miljö.

EyeonID Portal

Om portalen verkar vara den bästa lösningen för er och ni vill diskutera.

Hur era kunder kan anslutas till portalen

Det finns 3 olika alternativ och sätt för hur era kunder kan ansluta och få tillgång till portalen. Vilket som är bäst avgör ni själva i samråd med oss.

Single sign-on

Kunden registrerar sig och loggar in från er sida, på er domän. Lösningen är baserad på ett standard OpenID där vi initierar ett loginflöde mot identitetsleverantören. När kunden väl har loggat in verifierar vi att id:t är en registrerad kund.

E-mail och länk

Kortfattat, vi får tillgång till kundens e-mailadress via ett API anrop. Kunden kommer därefter få ett e-mail som skickas från oss. Mailet innehåller en länk till er anpassade version av portalen i vilken kunden sedan väljer ett lösenord och loggar in.

Kupongkoder (vouchers)

Vi erbjuder även en lösning som innebär att ni som partner får ett antal kupongkoder (vouchers) av oss. Det är sedan just dessa koder som era kunder använder när de får tillgång till och registrerar ett konto i portalen.

Up and running in a few minutes

Igång på bara några minuter

När kunden väl har registrerat ett konto i portalen tar det endast ett par minuter att aktivera tjänsten genom att lägga in de uppgifter de vill bevaka och skydda.

Vår prismodell för partners

Vår prissättning är baserad på en ömsesidigt fördelaktig och väldigt enkel princip – om våra partners lyckas, så lyckas även vi. Prismodellen och erbjudandestrukturen är byggd för att kunna vara flexibel mot dig som partner för att kunna möta affärsförutsättningar och lokal marknadssituation.

Join us in partnership
Mer information

Produktbeskrivning

Ladda ner vår fullständiga produktbeskrivning i PDF om du vill ha mer omfattande information.

Om vår tjänst

Lär dig mer om vår egenutvecklade teknologi och hur vår tjänst fungerar i största allmänhet.

Säkerhet och compliance

Vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och är PCI DSS certifierade.

Inspireras av andra kundcase

Läs om hur andra har implementerat våra ID-skyddslösningar via portalen och skälen bakom. Detta kan ge dig viss vägledning och tips kring vad just ni kan göra

Elkjøp

”EyeonIDs tjänster kommer bli lika självklara som antivirusprogram på en dator”

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.