Affärs- och prismodell för partners

Istället för fasta listpriser tillämpar vi en prissättning som ska passa bägge parter. Detta baseras på en väldigt enkel princip – om våra partners lyckas, så lyckas även vi. Prismodellen och erbjudandestrukturen är byggd för att kunna vara flexibel mot dig som partner för att kunna möta affärsförutsättningar och lokal marknadssituation.


Priset ut mot slutkund och vilka marginaler ni som partner erhåller är något vi diskuterar och kommer överens om i avtalet. Faktorer som påverkar är:

  • Vilken typ av lösning det handlar om, dvs API eller portal, samt vilka funktioner och vilket innehåll som ska ingå

  • Målsättningar och ”go to market” modell

  • Ert åtagande och er engagemangsnivå

  • Förväntad säljvolym och tillväxtpotential

Pricing

Lite förenklat arbetar vi med en prestationsbaserad intäktsdelning som även omfattar målnivåer och uppstartskostnader. Vi erbjuder även tilläggstjänster som exempelvis sälj och marknadssupport där vi ser många fördelar i att arbeta nära tillsammans med våra partners.

Ju bättre vi lyckas gemensamt desto mer ska partnerskapet generera för bägge sidor. Marginalerna för dig som partner beror som sagt på de faktorer som nämnts, men rent generellt, de partners som framgångsrikt har lanserat detta som en mervärdestjänst har en EBITDA marginal på över 50% av den totala andelen.

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.