Risker och konsekvenser

Dataintrång inträffar varje dag. Bara under 2019 exponerades 4,1 miljarder uppgifter internationellt. Utöver detta måste man ta alla stulna personuppgifter som redan cirkulerar på tveksamma ställen i beaktande. Detta ger alla med rätt kunskap och verktyg medel att stjäla någon annans identitet eller begå andra kriminella handlingar. Därför är det inte så förvånande att så många som 1 av 3 påstod sig ha utsatts för it-brottslighet i en nyligen genomförd global studie.

Hotet försvinner inte när du loggar ut

Antivirusskydd är inte tillräckligt

Att angripa företag med stora databaser är på lång sikt mer givande än att rikta sig direkt mot en enskild individ. Detta beror på de hundratusentals uppgifter och andra personuppgifter som brottslingar kan få tag på från en enda framgångsrik attack.

Dessutom sparar de flesta människor idag sina viktiga dokument i molnet, inte direkt på sin dator. Detta får till följd att om ett företag blir utsatt för en attack, riskerar du som enskild individ att drabbas och bli ett offer också eftersom dessa personuppgifter senare utnyttjas på kriminella sätt. Med andra ord, eftersom du som enskild individ inte är målet från första början kan inte antivirusprogram förhindra att dina personuppgifter blir stulna.

Att fungera i samhället idag utan att skicka personlig information via digitala tjänster är nästan omöjligt. Vi använder dessa tjänster nästan hela tiden i vår vardag. Vi använder dem när vi handlar, i samband med resor, när vi arbetar eller studerar, när vi spelar spel och tittar på TV etc. När vi loggar ut eller stänger av våra datorer kommer våra uppgifter fortfarande finnas kvar på företagens och tjänsternas servrar, öppna för attacker. Med tanke på att även företag som Facebook och Google har drabbats - som har stora resurser och teknik till sitt förfogande - måste man helt enkelt utgå från att inget företag är 100% säkert.

Konsekvenser för individen

Financial risk

Ekonomiskt

Om du blir utsatt för ID stöld riskerar du att lån tas i ditt namn eller att du faktureras för varor och tjänster som du inte har beställt och som levereras till någon annan. Om du som offer har svårt att bevisa att det inte är du som är köparen kan detta leda till betalningskrav eller inkasso.

Emotional risks

Känslomässigt

Den emotionella aspekten är också viktig. Att bli utlåst från sina egna konton, med vetskapen att någon annan har tillgång till dem, är tillräckligt för att skapa stress och frustration. Om den kriminella dessutom hotar med att radera dokument eller publicera dem blir det än värre.

Reputational risks

Ryktesmässigt

Genom att ha tillgång till dina privata konton som exempelvis e-mail, social media, dating siter eller din telefonbok kan förövaren utge sig för att vara dig och därmed skada ditt rykte genom olika typer av publiceringar. Men också genom att försöka utnyttja dina vänner i form av de ska låna ut pengar eller dela annan typ av information i tron att det är dig de kommunicerar med.

Time

Tidsmässigt

Bara att utreda skadans omfattning kan ta tid och kräver ofta även specialkunskaper för att lyckas. Att bestrida felaktiga krav kan vara svårt och det finns inga garantier för att de kommer återkallas. Bevisbördan är stor och så även tidsåtgången. Dessutom kommer du sannolikt även behöva lägga tid på att försöka få tillbaka information och meddela vänner etc.

ID protection software – the next natural step in preventive protection


ID-skydd är det nästa
naturliga steget

Människan har genom alla tider försökt skydda sig själv och sina tillhörigheter. Detta är ett beteende som är djupt rotat inom oss alla. Mot vad och hur har dock förändrats över tid i takt med att vi anpassar oss efter omständigheterna och den värld vi lever i.

Vi lever idag i en digital värld och detta medför inte bara nya möjligheter utan även nya hot och risker. Detta innebär att vi måste agera därefter för att skydda oss i vardagen, precis som vi alltid har gjort tidigare inom andra områden. ID-stöld är idag ett av världens snabbast växande brott, så att skydda sig mot detta borde i någon mening vara lika viktigt och självklart som att låsa bilen eller dörren till ditt hus eller att ha andra typer av larm installerade.

Att ha ett digitalt larm som varnar och meddelar dig när dina personloga uppgifter är i fara är nästa steg. Genom att veta kan du agera och vidta åtgärder innan din identitet blir stulen och du slipper på så sätt alla de risker som är förenade med denna typ av brottslighet.

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.