Nya tider - nya utmaningar

New times - new challenges

Bankbranschen står inför ett paradigmskifte. Nya aktörer i form av fintechbolag höjer kontinuerligt ribban genom att locka kunder med innovation och flexibilitet. För att kunna konkurrera måste den traditionella banksektorn hitta nya tjänster som är meningsfulla och
som erbjuder mer än bara förmånliga räntor.

De största utmaningarna för branschen

Blind kundlojalitet är snart ett minne blott

Tidigare behöll folk i allmänhet samma bank under hela livet och det var inte heller ovanligt att man valde samma bank som sina föräldrar. Beroende på vilket engagemang man har i banken och vilka produkter och tjänster som används kan lojaliteten idag dock reduceras till att enbart omfatta ett par år. För många banker täcker denna ganska korta tidsperiod knappt anskaffningskostnader, finansieringskostnader eller allmänna kostnader.

Högre kundkrav

Dagens unga vuxna växte upp med internet och har därför en annan inställning. Inte mindre än 6 av 10 i millenniegenerationen föredrar att hantera sina interaktioner med finansiella företag via sociala medier. Dessutom förväntar sig många av de yngre kunderna tilläggstjänster som kryptovaluta, enkel handel med aktier och andra mer innovativa tjänster. Men vi har också de som värdesätter personlig kontakt. Bankerna behöver tillfredsställa alla.

Hård konkurrens

För att kunna vara konkurrenskraftiga måste banksektorn genomgå övergången från ett analogt till ett mycket mer digitalt tänkesätt, vilket även omfattar de tjänster som erbjuds. Om inte detta genomförs korrekt (eller inte genomförs alls) kan de tappa mark mot nya och mer innovativa konkurrenter.

Att hitta nya intäktsströmmar är centralt

Låga räntor och minskad egenhandel är bara några exempel på de påfrestningar som den finansiella sektorn utsätts för idag. Aktieägarna förväntar sig dock fortfarande avkastning på sina investeringar. Att hitta nya alternativa tjänsteerbjudanden för att upprätthålla lönsamheten är avgörande.

Bank- och finanssektorn är några av de viktigaste instituten vi har. De behöver fungera och vi måste kunna lita på dem. I takt med att dessa tjänster blir mer och mer digitaliserade är behovet av skydd viktigare än någonsin. Genom att erbjuda våra tjänster kan du göra skillnad och fortsätta att upprätthålla det förtroendet.

Lyssna på era kunder

67%

Betraktar banker och finansinstitut som relevanta leverantörer av ID-övervakning.

25%

Hävdar att de drabbats av ekonomisk förlust efter att ha blivit utsatta för bedrägeri.

42%

Av alla ID-bedrägerier som begås online sker med avsikten att förvärva ett kreditkort.

Källa: Europ Assistance, EU, Finanso
What about the cards?

Men kreditkorten då?

Coronapandemin stannade upp resebranschen i stort. Detta innebar också att kreditkortsutgivarna tappade en av deras mest uppskattade inkomstkällor: valutaväxlingen och det man spenderar under resor. För vissa fyllde ökad online shopping det tomrummet. Detta innebär dock också att konsumenterna blir mer utsatta för it-brottslighet och att den reseförsäkring som ingår i många kort i princip är värdelös under en obestämd tid framåt. Detta är ett tomrum som någon behöver fylla.

ID-övervakning fyller gapet i föränderliga tider

Vår ID-övervakningstjänst har stor potential att hantera många av de utmaningar som banksektorn står inför. Det här är några exempel:

An incentive to remain loyal


Ett incitament att förbli lojal

Att vara kundens leverantör av ID-övervakning innebär att ni skapar ännu mer värde, lägger till ännu fler fördelar och därmed ännu fler anledningar för kunden att stanna. Genom att erbjuda denna tjänst kommer ni följaktligen öka era sätt och chanser att minska churn.


Erbjud ännu mer säkerhet

Traditionellt har banker erbjudit extra säkerhet för kunder som reser och betalar med ett kort knutet till banken. Med ID-övervakning kommer ni dessutom att kunna erbjuda säkerhet inom ett nytt relevant område: internet och online shopping.


En möjlighet att förbättra dialogen

Ju fler möjligheter ni har att starta en dialog med era kunder, desto större chanser har ni att sälja andra produkter. Människor i allmänhet är oroliga över att ID-bedrägerier kommer påverka deras ekonomi. Detta öppnar upp en naturlig möjlighet för dialog mellan er och kunderna.

Gives you a competitive edge


Ger er en konkurrensfördel

Nya och innovativa tjänster presenteras på marknaden i snabb takt. Idag är alla i någon mening en bank eller en kreditor, även vissa rese- och försäkringsbolag. Om ni vill ha en chans att särskilja er och skapa förtroende inom den digitala sfären kan ID-övervakning vara lösningen för er.

Skapa din egen produkt

Hur ni och era kunder får tillgång till tjänsten

Våra tjänster kan levereras till er i form av en webbportal eller via ett API. Det är naturligtvis era behov och förutsättningar som i slutändan styr vilken lösning ni väljer.

Men för att verkligen kunna överbrygga era utmaningar och dra nytta av de fördelar vi har beskrivit rekommenderar vi starkt vår API lösning. Detta ger er mycket större flexibilitet att kunna anpassa upplevelsen, det skapar bättre förutsättningar för att behålla kunden i era egna gränssnitt och det kommer att göra det lättare att kombinera denna specifika tjänst med andra relevanta produkter.

EyeonID API

  • För full kontroll och möjlighet att anpassa lösningen

  • Skräddarsydd kundresa och användarupplevelse

  • Större flexibilitet och sömlös paketering

  • Molnbaserad

EyeonID Portal

  • Består av fasta såväl som flexibla och valfria funktioner

  • Snabb och enkel integration och kundlansering

  • Stöd för white label - logotyp, färg och typsnitt

  • Molnbaserad

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.