Telenor

ID-skydd skapar ökad kundlojalitet för Telenor

Vald lösning

EyeonID API
Telenor

Telenor, som var tidigt ute med ID-skyddslösningar, arbetar aktivt mot ett tydligt visionärt mål - att leda digitaliseringen av Norge. Som ett led i detta började de samarbeta med EyeonID redan 2018.

Med 3 400 anställda utspritt över 23 kontor i hela Norge är Telenor Norge AS landets största digitala tjänsteleverantör inom telekom och datatjänster.

Företaget är en del av Telenorkoncernen, ett ledande telekommunikationsföretag i Norden och Asien med 45 000 anställda, 180 miljoner kunder och en årlig omsättning på cirka 12 miljarder USD.

 • Paketerbjudande under ett nytt produktvarumärke, Telenor SAFE

 • API för en mer anpassad och sömlös kundresa

 • Hundratusentals kunder

 • Använder EyeonIDs marknadsföringskomponent för att driva onlinetrafik och öka intresset

 • Betraktas av Telenor själva som en mycket framgångsrik VAS-tjänst

 • Positiv effekt på såväl marginaler som nya återkommande intäkter

 • Ökad kundlojalitet

 • Ökad trafik till mina sidor och mobil app

 • Stor PR och medieuppmärksamhet

Bakgrund & syfte

En evolutionär process

Telenor identifierade tidigt en efterfrågan och ett ökat intresse från sina kunder avseende cybersäkerhet. Idén började ta form redan i slutet av 2017 med ett test som syftade till att studera hur en utvald kundgrupp reagerade när de fick larm kopplade till läckt information och data.

Utifrån testet drogs slutsatsen att en tjänst med ett proaktivt och återkommande element skulle kunna vara ett bra sätt att hjälpa kunderna. Detta skulle också kunna leda till ökad onlinetrafik samt mer frekvent användning av företagets mobilapp och ”mina sidor”. Den första produkten, "SikkerID" lanserades i mars 2018 och innehöll då en försäkring samt e-mailbevakning. Sedan dess har produkten och paketeringen utvecklats till vad den är idag.

"Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra kunder en extremt viktig och avancerad tjänst mot ID-stöld. Eyeonid har spelat en viktig roll i våra ansträngningar för att skapa den ultimata kundupplevelsen och vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap."

Siv Bayegan, Business Manager Future Services, Telenor

Skräddarsydd med säkerhet och kundfokus i åtanke

Att ha en proaktiv identitetsskyddslösning i katalogen skulle också stärka och hjälpa Telenor att bygga ett ännu starkare säkerhetskoncept för alla sina kunder. Detta var en aspekt som var mycket viktig. Telenor är ett väldigt kunddrivet företag och undersökningar visade tydligt att många av deras kunder var oroliga över den snabba digitala omvandlingen i allmänhet och ID-stöld i synnerhet. Så det var avgörande för Telenor att hitta sätt att få kunderna att känna sig säkrare.

Customer tailored

Varför vi valdes som leverantör

Pionjärer med en konkurrensfördel

Vid tidpunkten för när samtalen inleddes 2017 var ID-stöld fortfarande en relativt ny företeelse i Europa.

EyeonID var dock redan ganska etablerad som specialist på marknaden sedan några år tillbaka och hade därför redan en stor konkurrensfördel jämfört med nästan alla andra leverantörer, särskilt i Europa.

Pioneers with a competitive edge

Ytterligare avgörande faktorer var att tjänsten vi tillhandahåller är proaktiv och förebyggande, vilket innebär att den fungerar som en första försvarslinje. Slutligen föredrogs vår lösning ur ett strikt “bäst i klassen” säkerhetsperspektiv - mycket pålitligt och med en mycket hög säkerhetsnivå.

Lösningen

En smart paketering

Telenor bestämde sig för att integrera med vårt API, eftersom det gjorde det möjligt för dem att helt anpassa lösningen och bygga kundresan själva. Som för många teleoperatörer finns det dock ofta en utmaning i att hitta relevanta sätt för att kunna bygga en kontinuerlig interaktion med stora kundbaser.

Genom att implementera EyeonIDs tjänster i sin egen miljö insåg Telenor snabbt att de kunde skapa mer värde, möjliggöra en mer relevant dialog med sina kunder och driva mer interaktion. Tack vare detta ökade också användningen av företagets egen mobila app och mina sidor, i vilka tjänsten ligger.

Telenor SAFE

Den senaste produkten, med varumärket SAFE, lanserades under våren 2020 och paketerades tillsammans med en försäkringsdel och en VPN-klient. Produkten säljs enbart till Telenors befintliga kunder. Detta innebär att EyeonID i detta specifika sammanhang fungerar som en teknisk tjänsteleverantör där Telenor använder vår egenutvecklade teknik och tjänst för proaktiv övervakning och skydd av personuppgifter. Detta är dock bara början. Båda parter strävar efter att utveckla partnerskapet och den gemensamma lösningen ytterligare. Denna satsning ses som ett mycket framgångsrikt VAS-projekt och det kan därför även bli aktuellt med en eventuell expansion inom hela koncernen.


Förstärkt med en marknadsföringskomponent för att öka intresset och trafiken

Utöver detta använder Telenor också vår marknadsföringskomponent EyeonMarket som är en funktion där kunderna kan testa en mer förenklad del av tjänsten genom att kontrollera om deras e-postadresser har varit en del av en tidigare läcka. Denna komponent integrerades i Telenors webbplats med huvudsyfte att skapa intresse och driva organisk trafik till telenor.no


Viktiga resultat hittills
 • Betraktas av Telenor själva som en av de mest framgångsrika VAS-tjänsterna någonsin

 • Stor positiv effekt på såväl marginaler som nya återkommande intäkter

 • Ökad kundlojalitet

 • Ökad trafik till mina sidor och mobil app

 • Stor PR och medieuppmärksamhet

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.