Om ID-stöld

ID Theft

ID-stöld är ett av världens snabbast växande brott. Ändå är kunskapsnivån om denna typ av brott oroväckande låg bland allmänheten. På den här sidan får du en kort introduktion till ämnet samt svar på några av de vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Vad är ID-stöld?

I korta drag, ID-stöld är när någon annan än du använder din personligt identifierbara information för att utföra bedrägerier eller andra kriminella handlingar. Oavsett vilken handling eller vilket brott som begås har de alla gemensamt att någon annan utger sig för att vara dig, ofta i ekonomiskt syfte eller genom att komma åt känslig information.

Personligt identifierbar information omfattar till exempel: Ditt fullständiga namn, din hemadress, e-postadress, inloggningsuppgifter, ditt personnummer, ID-kort, pass eller något annat som kan användas för personlig identifiering.

Hur vet jag om min identitet har blivit stulen?

Typiska tecken inkluderar:

  • Du märker uttag och transaktioner på ditt bankkonto som du inte känner igen.

  • Du får fakturor på varor och tjänster som du inte har köpt.

  • Bankkonton öppnas i ditt namn utan ditt samtycke.

  • Du saknar brev från din fysiska postlåda.

  • Du får reda på att någon har registrerat en mobiltelefontjänst i ditt namn.

  • Du får kreditrapporter som du inte har beställt.

  • Du får ingen post.

  • Du får ett meddelande om en adressändring som du inte har begärt.

  • Inloggningsuppgifter för onlinetjänster du använder har ändrats.

  • Dina kontakter och vänner på t.ex. sociala medier säger att du har kontaktat dem och bett om pengar eller att du har delat konstiga länkar etc.

Om du känner igen dessa tecken och tror att du har utsatts för identitetsstöld, kontakta din bank och ditt försäkringsbolag samt lämna in en polisrapport omedelbart.

Hur kan någon annan få tag på min information?

Det finns en mängd olika sätt som en brottsling kan få tag på din information på.

Några av de mest noterbara är:

Dina personuppgifter har förekommit i en läcka och stulits den vägen

Dataintrång inträffar hela tiden. Stora företag som Google och Facebook har blivit utsatta, såväl som mindre företag. Detta innebär att miljarder personliga uppgifter redan cirkulerar på tveksamma ställen på internet. Med andra ord finns det en hög risk att din personliga informationen redan har exponerats.

Du blir lurad till att ge bort den själv

Ett av de vanligaste sätten är att du blir utsatt för ett så kallat nätfiskeförsök. Till exempel skickar brottslingen ett e-postmeddelande till dig där avsändaren ser ut att vara din bank som ber om personliga uppgifter.

De stals fysiskt

Detta omfattar att få din plånbok eller din väska stulen. Tidigare fanns det även fall där brottslingar stal fysisk post eller tittade genom papperskorgen för att leta efter personlig information men numera är detta tillvägagångssätt ganska ovanligt. Att stjäla personlig information online är helt enkelt mer effektivt och innebär mindre risk för förövaren.

Varför skulle någon vilja stjäla just min identitet?

Detta är en fullt förståelig fråga, men tyvärr är den också kopplad till det faktum att medvetenheten och kunskapen om detta ämne är låg för många.

Kort sagt, det är ofta inget personligt och det är även ganska ovanligt att det är just du som är föremål för den initiala attacken, men det hjälper tyvärr inte på grund av brottets natur och hur det hela fungerar. Idag riktar brottslingar främst in sig på företag med stora databaser eftersom de då får tillgång till stora volymer data och personuppgifter, oavsett vem de tillhör. Problemet är dock att det är just denna typ av data och denna information som vi lämnar efter oss när vi handlar på nätet eller använder dessa typer av tjänster. Och framför allt är det exakt den här typen av information som är ”big business” i den kriminella världen och som senare sprids och säljs vidare med kriminell avsikt och som därigenom då missbrukas och utnyttjas av andra. Med andra ord riskerar du att bli offer även om du inte var målet i första hand.

Om informationen har läckt ut, är det inte försent att göra något?

Nej, absolut inte. Det finns oftast ett tidsintervall från det att attacken ägde rum och läckan inträffade tills informationen faktiskt utnyttjas och missbrukas. Och det är i denna tidsperiod du har chansen att agera och där vår specifika tjänst kommer in och gör nytta. Det är därför vi ibland liknar våra tjänster med ett “digitalt brandlarm”.

Mer information

ID-stölderna ökar, det är dags att agera

Världen förändras och blir alltmer digitaliserad vilket även innebär att riskerna för att blir utsatt för detta typ av brott ökar. Om du blir utsatt riskerar du att påverkas på många olika sätt.

Fakta och statistik

2019 använde i genomsnitt 3/4 av alla européer internet varje dag. Samtidigt så stjäls människors personligt identifierbara information på daglig basis.

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.