Pionjärer med ett tydligt uppdrag

Sekretess och personlig integritet är viktigt. Detta är vår drivkraft och skälet till varför vi existerar. Vi har utvecklat en SasS plattform som erbjuder ID-skyddslösningar i syfte att förhindra att ID-stöld ens inträffar.

Vår lösning distribueras främst via olika partners. Med vår egenutvecklade teknik har vi inte bara skapat nya affärsmöjligheter för dem utan vi har även, och minst, hjälpt och skapat en säkrare digital tillvaro för hundratusentals människor runtom i Europa.

Vi är ständigt uppkopplade

Vi handlar på nätet, vi umgås med vänner och familj i sociala nätverk, vi etablerar nya kontakter via digitala forum, vi spelar spel, använder onlinetjänster i samband med resor och när vi kommunicerar med varandra gör vi det ofta via e-mail eller andra uppkopplade applikationer.

I tillägg till detta så lägger företag och organisationer alltmer tid och pengar på digitalisering vilket påverkar såväl processer som arbetssätt.

A safer life

Ett säkrare liv för alla

Det digitala återspeglas på ett eller annat sätt i nästan allt. Detta innebär att vi idag till mångt och mycket lever våra liv på eller via internet, privat såväl som yrkesmässigt.

Av det skälet vill vi påstå att våra tjänster inte bara hjälper människor att skydda deras digitala liv – de hjälper människor att skydda sig och sina vardagliga liv i största allmänhet. I slutändan handlar detta om att värna om den personliga integriteten och skydda sig mot intrång och kriminella gärningar. Sist men inte minst, även om de potentiella problemen och riskerna uppkommer via det man gör på nätet kan konsekvenserna bli högst påtagliga även utanför.

Om oss och vår affärsmodell

Eyeon Group AB är ett svenskt börsnoterat företag med huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Dubai. Affärsidén började ta form redan 2014 och företaget grundades året därpå 2015.

global problem

Våra produkter och tjänster är framtagna för en global marknad och de adresserar ett globalt problem. Ett problem som tyvärr växer snabbt. ID-stöld är idag ett av världens snabbast växande brott. Detta vill vi ändra på. Vårt mål har från dag 1 varit att utveckla smarta lösningar och tjänster som gör livet och den digitala tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vår affärsmodell är primärt B2B2X där våra molnbaserade tjänster distribueras via partners som i sin tur har många kunder i behov av ID-skyddslösningar. Merparten av våra partners bearbetar massmarknaden och är oftast verksamma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln. Våra partners utökar och förstärker ofta ett redan befintligt erbjudande genom att slå ihop och paketera vår ID-skyddstjänst i deras redan befintliga produktutbud.

Teamet på Eyeon Group

Kapaciteten och kompetensområdena inom företaget sträcker sig från djupt tekniskt kunnande till brett affärsfokus, där flera har lång erfarenhet från ledande roller inom våra huvudsegment telekom, bank, försäkring och detaljhandeln. Vårt team består av bland annat mjukvaruingenjörer och utvecklare, säkerhets- och nätverksspecialister, lingvister, UX- och UI-specialister, projektledare, kommunikatörer och affärsutvecklare samt roller inom sälj och marknadsföring.

Egenutvecklad teknik

Med starkt fokus på säkerhet och compliance

Vår mjukvara är egenutvecklad vilket innebär att vi inte har några beroenden till tredje part för att kunna leverera vår tjänst. Genom att använda teknologi som NLP (natural language processing) och AI kan vi förstå kontext på ett mycket bättre sätt.

Med kontextuella ledtrådar kan vi hitta personuppgifter med större träffsäkerhet och relevans och det ger oss även möjligheten att förstå samband på ett väldigt tillförlitligt sätt.

All data is encrypted


Alla våra processer och all vår hantering av persondata möter de allra högst ställda kraven på säkerhet och compliance.

Alla personuppgifter hanteras inom EU/EEA med ett mycket säkerhetsmedvetet förhållningssätt och vår infrastruktur är PCI DSS certifierad. Dessutom, all data som användarna lägger in för bevakning är anonymiserad vilket innebär att inte ens vi själva kan se vilka uppgifter de lagt in.