Investor relations

Den här sidan sammanställer information som är relaterad till våra aktieägares och investerares intressen.

Kontakta Investor Relations

Årsstämma - 2021

2021-05-21

Kvartalsrapport 2 - 2021

2021-08-23

Kvartalsrapport 3 - 2021

2021-11-01

Bokslutskommuniké - 2021

2022-02-14

Kvartalsrapport 1 - 2021

2021-05-03

Extra bolagsstämma - 2021-04

2021-04-16

Bokslutskommuniké - 2020

2021-02-05

Kvartalsrapport 3 - 2020

2020-11-13

Kvartalsrapport 2 - 2020

2020-08-24

Årsstämma - 2020

2020-05-28

Kvartalsrapport 1 - 2020

2020-05-25

Bokslutskommuniké - 2019

2020-02-24

Extra bolagsstämma - 2020

2020-01-31

Extra bolagsstämma - 2019

2019-11-07

Kvartalsrapport 3 - 2019

2019-11-06

Kvartalsrapport 2 - 2019

2019-08-26

Kvartalsrapport 1 - 2019

2019-05-20

Årsstämma - 2019

2019-05-16

Bokslutskommuniké - 2018

2019-02-25

Kvartalsrapport 3 - 2018

2018-11-19

Kvartalsrapport 2 - 2018

2018-08-27

Årsstämma - 2018

2018-06-15

Kvartalsrapport 1 - 2018

2018-05-21

Extra bolagsstämma - 2017-12

2017-12-21

Kvartalsrapport 3 - 2017

2017-11-20

Kvartalsrapport 2 - 2017

2017-08-21

Årsstämma - 2017

2017-06-15

Årsredovisning - 2016

2017-05-24

Kvartalsrapport 1 - 2017

2017-05-18

Bokslutskommuniké - 2016

2017-02-27

Bokslutskommuniké - 2017

2017-02-19

Extra bolagsstämma - 2017-02

2017-02-09

Kvartalsrapport 3 - 2016

2016-11-28

Kvartalsrapport 2 - 2016

2016-08-25

Pressmeddelanden

Om Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB, som grundades 2015, är ett svenskt börsnoterat företag med huvudkontor i Stockholm och med dotterbolag i Belgien och USA.

Vi är specialister inom cybersäkerhet och har utvecklat en egen SaaS plattform som erbjuder proaktiva ID-skyddslösningar. Vår mjukvara är egenutvecklad vilket innebär att vi inte har beroenden till tredje part för att kunna leverera vår tjänst. En tjänst som är framtagen för en global marknad och som adresserar ett globalt problem.

Ända sedan starten har vårt uppdrag varit att utveckla smarta lösningar som gör livet på internet enklare och säkrare för människor och företag.


Affärsmodell och målgrupper

Vår affärsmodell är primärt B2B2X där våra molnbaserade tjänster distribueras via partners som i sin tur har många kunder i behov av ID-skyddslösningar. Merparten av våra partners bearbetar massmarknaden och de är oftast verksamma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln.

Våra partners utökar och förstärker ofta ett redan befintligt erbjudande genom att slå ihop och paketera vår ID-skyddstjänst i deras redan befintliga produktutbud. Genom att göra detta skapar de inte bara en säkrare digital tillvaro för sina kunder utan det är även ett bra sätt för dem att stärka sitt eget varumärke och sin egen affär med nya intäktsströmmar med höga marginaler.

EyeonText

2017 förvärvades Tirsys CVBA som nu är ett helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB under det nya namnet EyeonText. Företaget som är beläget i Belgien fokuserar på naturlig språkbehandling (natural language processing), som är en viktig del av AI-domänen och erbjuder en regelbaserad "bäst-i-klassen" textanalys SDK. Teamet består av mjukvaruutvecklare och lingvister med stor erfarenhet inom textanalys. EyeonText opererar självständigt och oberoende av EyeonID men företagets produkt och teknik är också en viktig del av EyeonIDs SaaS plattform.

Bolagsstyrning

Henrik Sundewall

Styrelseordförande (född 1969)

Invald i april 2016. Utbildad vid IHM Business School i Stockholm. Mer än 25 års erfarenhet av affärsutveckling, ekonomi och försäljning. Tidigare roller inkluderar CFO, VD och affärsutvecklingschef i företag som ICL / Fujitsu, Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) och Swilkenbridge Group. Flera års internationell erfarenhet i både börsnoterade och privata företag. Har genomfört flera uppdrag från professionella investeringsfonder, främst relaterade till affärsutveckling, förvaltning och ekonomi.

Nuvarande uppdrag

- Styrelseordförande Eyeonid Group AB (publ)

- Styrelsemedlem Eyeonid Intressenter AB

- Styrelsemedlem & CEO Green Ideas Group AB

Tidigare uppdrag

- Styrelseordförande Adverty AB (publ) 2018-2019

- CEO Abelco Investment Group AB (publ) 2017-2018

- Styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ) 2016-2017

- CEO Umida Group AB (publ) 2015-2017

- CEO Swilkenbridge Group AB 2009-2013

- Medgrundare & CEO Campadre Scandinavia AB 2008-2009

- Ledande positioner inom Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) 1997-2008

- Finance Director ICL Sorbus AB 1995-1997

Bolag/delägarskap

- Dilamino AB 50%

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 1 886 668 privata och 1 113 332 företagsaktier (totalt: 3 000 000 aktier).

Pontus Dahlström

Styrelsemedlem (född 1970)

Invald i maj 2019. Entreprenör inom teknikbranschen. Idag investerare och rådgivare till flera företag. Utbildning i ekonomi. Erfarenhet från Morgan Stanley, Credit Agricole Indosuez Lyonnais och rådgivare till globala företag som Spotify.

Nuvarande uppdrag

- Styrelsemedlem Eyeonid Group AB (publ)

- Styrelsemedlem Förvaltnings Aktiebolaget Sleipner

- Styrelsemedlem Louer Invest AB

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 40 000 aktier ägda via egen/kontrollerad juridisk enhet.

Carl Höglund

Styrelsemedlem (född 1978)

Utbildad vid IHM Business School i Stockholm. Har en MBA från Stockholms universitet. Har flera säkerhetsackrediteringar som CISM, CISSP, CPP, PSP och PCI. Mer än 20 års erfarenhet av säkerhet och IT-ledning samt politiska frågor. Carl arbetar för närvarande som Senior Advisor och medlem av koncernledningen på Tempest Security AB (publ). Tidigare roller inkluderar säkerhetschef, chef för IT-positioner på Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) samt politisk rådgivare och borgarrådssekreterare i Stockholms stad.

Nuvarande uppdrag

- Senior adviser Tempest Security

- Styrelseordförande Obtain Control AB

Tidigare uppdrag

- Political Advisor Mayor’s office City of Stockholm 2011-2012

- Ledande positioner inom Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) 1998-2017

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 28 532 privatägda aktier.

Patrik Ugander

CEO (född 1968)

Tillträdde 1 april 2019. Utbildning i ekonomi från Stockholms universitet. Mer än 25 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och produktutveckling i olika roller, både operativt och strategiskt. Bakgrund främst inom telekom- och försäkringsbranschen i positioner som Vice President Enterprise Sales (Telia Sonera), Vice President Broadband Services (Telia Sonera), Director Broadband Services (Telia Sonera) och Head of Nordic Sales and Marketing (Europeiska ERV Nordic).

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 299 393 privatägda aktier

Joacim Sandström

CDCO (född 1974)

Tillträdde 1 september 2020. Mer än 15 års erfarenhet från ledande roller inom e-handel, marknadsföring och digital transformation på såväl lokala som globala marknader. Tidigare bakgrund från ledningsgrupper inom reseindustrin samt försäkringsbranschen i positioner som E-Commerce Manager och E-Business Development Manager (Apollo) och nordisk online chef (Europeiska ERV). Utbildning i kommunikation och media från Stockholms universitet och DBSOC-examen i marknadsföring från Berghs School of Communication.

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 49 800 privatägda aktier

Martin Kjellstrand

CTO (född 1981)

Tillträdde i november 2020. 20 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling och ledarskap. Efter att ha gått med i ett antal nystartade företag samt startat några egna tog Martin en position som chef för IT-verksamheten på Nordic Growth Market Stock Exchange. Därefter ledde han den svenska filialen av ett finskt DevOps-konsultföretag och nu senast hjälpte han kunder att metodiskt och inkrementellt migrera legacy system.

Carl-Magnus Jönsson

CFO (född1983)

Magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Stockholms universitet. Har i flera år drivit sin egen verksamhet inom revision, ekonomi, redovisning och beskattning.

Bolag/delägarskap

Carl-Magnus Jönsson Ekonomikonsult AB 100%.

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 61 979 privata och 98 018 företagsägda aktier.

Anders Ericsson

Auktoriserad revisor

Allegretto Revision AB

Box 38120

100 64 Stockholm.

Tel: 08-644 18 00

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.