Investor relations

Den här sidan sammanställer information som är relaterad till våra aktieägares och investerares intressen.

Kontakta Investor Relations

Kvartalsrapport 1 - 2023

2023-05-02

Årstämma 2023 hålls preliminärt i maj 2023

2023-05-31

Kvartalsrapport 2 - 2023

2023-08-21

Kvartalsrapport 3 - 2023

2023-10-30

Kvartalsrapport 4 - 2023

2024-02-19

Kvartalsrapport 4 - 2022

2023-02-20

Kvartalsrapport 3 - 2022

2022-10-31

Kvartalsrapport 2 - 2022

2022-08-22

Årsstämma 2022

2022-06-14

Kvartalsrapport 1 - 2022

2022-05-02

Bokslutskommuniké - 2021

2022-02-28

Extra bolagsstämma

2022-02-01

Extra bolagsstämma

2021-11-26

Kvartalsrapport 3 - 2021

2021-11-01

Kvartalsrapport 2 - 2021

2021-08-23

Årsstämma - 2021

2021-05-21

Kvartalsrapport 1 - 2021

2021-05-03

Extra bolagsstämma - 2021-04

2021-04-16

Bokslutskommuniké - 2020

2021-02-05

Kvartalsrapport 3 - 2020

2020-11-13

Kvartalsrapport 2 - 2020

2020-08-24

Årsstämma - 2020

2020-05-28

Kvartalsrapport 1 - 2020

2020-05-25

Bokslutskommuniké - 2019

2020-02-24

Extra bolagsstämma - 2020

2020-01-31

Extra bolagsstämma - 2019

2019-11-07

Kvartalsrapport 3 - 2019

2019-11-06

Kvartalsrapport 2 - 2019

2019-08-26

Kvartalsrapport 1 - 2019

2019-05-20

Årsstämma - 2019

2019-05-16

Bokslutskommuniké - 2018

2019-02-25

Kvartalsrapport 3 - 2018

2018-11-19

Kvartalsrapport 2 - 2018

2018-08-27

Årsstämma - 2018

2018-06-15

Kvartalsrapport 1 - 2018

2018-05-21

Extra bolagsstämma - 2017-12

2017-12-21

Kvartalsrapport 3 - 2017

2017-11-20

Kvartalsrapport 2 - 2017

2017-08-21

Årsstämma - 2017

2017-06-15

Årsredovisning - 2016

2017-05-24

Kvartalsrapport 1 - 2017

2017-05-18

Bokslutskommuniké - 2016

2017-02-27

Bokslutskommuniké - 2017

2017-02-19

Extra bolagsstämma - 2017-02

2017-02-09

Kvartalsrapport 3 - 2016

2016-11-28

Kvartalsrapport 2 - 2016

2016-08-25

Om Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB, som grundades 2015, är ett svenskt börsnoterat företag med huvudkontor i Stockholm och med dotterbolag i Belgien och USA.

Vi är specialister inom cybersäkerhet och har utvecklat en egen SaaS plattform som erbjuder proaktiva ID-skyddslösningar. Vår mjukvara är egenutvecklad vilket innebär att vi inte har beroenden till tredje part för att kunna leverera vår tjänst. En tjänst som är framtagen för en global marknad och som adresserar ett globalt problem.

Ända sedan starten har vårt uppdrag varit att utveckla smarta lösningar som gör livet på internet enklare och säkrare för människor och företag.


Affärsmodell och målgrupper

Vår affärsmodell är primärt B2B2X där våra molnbaserade tjänster distribueras via partners som i sin tur har många kunder i behov av ID-skyddslösningar. Merparten av våra partners bearbetar massmarknaden och de är oftast verksamma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln.

Våra partners utökar och förstärker ofta ett redan befintligt erbjudande genom att slå ihop och paketera vår ID-skyddstjänst i deras redan befintliga produktutbud. Genom att göra detta skapar de inte bara en säkrare digital tillvaro för sina kunder utan det är även ett bra sätt för dem att stärka sitt eget varumärke och sin egen affär med nya intäktsströmmar med höga marginaler.

EyeonText

2017 förvärvades Tirsys CVBA som nu är ett helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB under det nya namnet EyeonText. Företaget som är beläget i Belgien fokuserar på naturlig språkbehandling (natural language processing), som är en viktig del av AI-domänen och erbjuder en regelbaserad "bäst-i-klassen" textanalys SDK. Teamet består av mjukvaruutvecklare och lingvister med stor erfarenhet inom textanalys. EyeonText opererar självständigt och oberoende av EyeonID men företagets produkt och teknik är också en viktig del av EyeonIDs SaaS plattform.

Bolagsstyrning

Erik Hallberg

Styrelseordförande (född 1956)

Utbildad maskiningenjör i grunden med en bred och gedigen erfarenhet från teknikdrivna bolag. Både i operativa roller i ledande ställning, i allt från stora internationella bolag till mindre start-ups och tillväxtbolag, likväl som styrelsepositioner i såväl noterad som onoterad miljö. Erik har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen Executive Vice President för TeliaCompany.

Nuvarande uppdrag

- Styrelseordförande Fidesmo AB och Haltian OY

- Styrelseledamot Feroamp AB

Tidigare uppdrag

- Ordförande och vice ordförande i Telias baltiska dotterbolag både noterade och onoterade

- CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag

- Styrelseuppdrag inkluderar bl a HiQ International AB (publ)

- Edgeware AB and Prevas AB (publ)

- Grundare och ordförande i Glocalnet AB

Aktieinnehav

Erik Hallberg äger, privat och via bolag, 18 945 aktier i Eyeonid Group AB.

Pontus Karsbo

Styrelsemedlem (född 1994)

Utbildad tekniker. Pontus jobbar idag som vd för StayLive, ett snabbväxande IT-bolag inom streaming & video. Bolaget levererar whitelabelade OTT-plattformar och Pontus är en av grundarna och initiativtagarna till bolaget. Pontus drivs av affärsutveckling och har med sin bakgrund från teknik, och idag ett fokus på affär & affärsutveckling, en stark förståelse för vad som krävs för att bygga snabbväxande bolag. Pontus har varit en långsiktig aktieägare i Eyeonid Group AB sedan noteringen 2016.

Nuvarande uppdrag

- CEO StayLive AB

- Styrelseledamot Edsbyn Arena AB

- Styrelseledamot EPK Invest AB

Aktieinnehav

Pontus Karsbo, äger privat och via bolag, 114 084 aktier i Eyeonid Group AB.

Peter Ekelund

Styrelsemedlem (född 1954)

Peter Ekelund har en utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och är serieentreprenör med en gedigen erfarenhet av att bygga och utveckla framgångsrika bolag. Peter Ekelund var tidig pionjär inom betal-tv och telecom inte minst som investerare och medgrundare av Bredbandsbolaget (B2 Bredband) som såldes till Telenor, grundare av HBO Nordic som senare såldes tillbaka till HBO, samt grundare av STARZ PLAY Arabia. Peter Ekelund har bland annat arbetat som investerare på Baker Capital samt Novestra samt styrelseledamot och/eller ordförande i ett flertal styrelser över åren; HBO Nordic, AINMT Holdings, Transmedia, Foreslight, Urho TV med flera.

Nuvarande uppdrag

-       Hedersordförande, HBO Nordic AB

-      Advisor, Leaderman N.V.

-       Styrelseledamot, Parsifal International AB

Tidigare uppdrag

-       VD, Novestra

-       Styrelseordförande, B2 Bredbandsbolaget AB

-       Styrelseordförande, HBO Nordic AB

Aktieinnehav

Peter äger, privat och genom bolag, 63 365 aktier i Eyeonid Group AB.

Carl Höglund

Styrelsemedlem (1978)

Utbildad vid IHM Business School i Stockholm och har en MBA från Stockholms universitet. Besitter även flertalet säkerhetsackrediteringar så som, CISM, CISSP, CPP, PSP och PCI. Carl har mer än 20 års erfarenhet från säkerhets- och IT management såväl som inom politiska sakfrågor. Carl arbetar idag som Senior Advisor och som medlem av ledningsgruppen i Tempest Security AB (publ). Tidigare roller inkluderar Head of Security, Head of IT i Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) likväl som politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare i Stockholms stad.

Nuvarande uppdrag

- Senior advisor Tempest Security

- Styrelseordförande Obtain Control AB

Tidigare uppdrag

- Politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare för Stockholms stad 2011-2012

- Senior positions within Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) 1998-2017

Aktieinnehav

Carl äger, privat, 1 404 aktier i Eyeonid Group AB.

Georg Tsaros

Verkställande direktör (född 1980)

Georg Tsaros har en MBA från Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management. Georg har gedigen erfarenhet från ledningspositioner i såväl privata som publika bolag och har varit delaktig i flertalet M&A- och förhandlingsprocesser.

Nuvarande uppdrag

- Advisor, Leaderman N.V.

Tidigare uppdrag

- COO, Netmore Group AB (publ.)

- CEO, Netjobs Group AB (publ.)

- Partner SEQ Capital Partners Ltd

- Managing Director Oriflame Slovakien och Ungern

- President Metro New York Inc

- VD Metro Bostad, Metro Nordic Sweden AB

- Rådgivare, Almi Företagspartner AB

- Styrelseordförande Bfound LLC

- Styrelseledamot Högskolerestauranger AB

- Ledande uppdrag i ett flertal olika bolag, t.ex BKI Invest, FD Partner Holdings, Metrorama m.fl

Aktieinnehav

Georg äger inga aktier i Eyeonid Group AB.

Carl-Magnus Jönsson

CFO (född 1983)

Magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Stockholms universitet. Har i flera år drivit sin egen verksamhet inom revision, ekonomi, redovisning och beskattning.

Bolag/delägarskap

Carl-Magnus Jönsson Ekonomikonsult AB 100%.

Aktieinnehav

Carl-Magnus äger, privat och via bolag, 8 172 aktier i Eyeonid Group AB

Thomas Daae

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.