Investor relations

Den här sidan sammanställer information som är relaterad till våra aktieägares och investerares intressen.

Kontakta Investor Relations

Årsstämma 2024

2024-06-03

Kvartalsrapport 2 - 2024

2024-08-19

Kvartalsrapport 3 - 2024

2024-10-28

Bokslutskommuniké 2024

2025-02-17

Kvartalsrapport 1 - 2024

2024-04-29

Kvartalsrapport 4 - 2023

2024-02-19

Kvartalsrapport 3 - 2023

2023-10-30

Kvartalsrapport 2 - 2023

2023-08-21

Årstämma 2023

2023-06-22

Kvartalsrapport 1 - 2023

2023-05-02

Kvartalsrapport 4 - 2022

2023-02-20

Kvartalsrapport 3 - 2022

2022-10-31

Kvartalsrapport 2 - 2022

2022-08-22

Årsstämma 2022

2022-06-14

Kvartalsrapport 1 - 2022

2022-05-02

Bokslutskommuniké - 2021

2022-02-28

Extra bolagsstämma

2022-02-01

Extra bolagsstämma

2021-11-26

Kvartalsrapport 3 - 2021

2021-11-01

Kvartalsrapport 2 - 2021

2021-08-23

Årsstämma - 2021

2021-05-21

Kvartalsrapport 1 - 2021

2021-05-03

Extra bolagsstämma - 2021-04

2021-04-16

Bokslutskommuniké - 2020

2021-02-05

Kvartalsrapport 3 - 2020

2020-11-13

Kvartalsrapport 2 - 2020

2020-08-24

Årsstämma - 2020

2020-05-28

Kvartalsrapport 1 - 2020

2020-05-25

Bokslutskommuniké - 2019

2020-02-24

Extra bolagsstämma - 2020

2020-01-31

Extra bolagsstämma - 2019

2019-11-07

Kvartalsrapport 3 - 2019

2019-11-06

Kvartalsrapport 2 - 2019

2019-08-26

Kvartalsrapport 1 - 2019

2019-05-20

Årsstämma - 2019

2019-05-16

Bokslutskommuniké - 2018

2019-02-25

Kvartalsrapport 3 - 2018

2018-11-19

Kvartalsrapport 2 - 2018

2018-08-27

Årsstämma - 2018

2018-06-15

Kvartalsrapport 1 - 2018

2018-05-21

Extra bolagsstämma - 2017-12

2017-12-21

Kvartalsrapport 3 - 2017

2017-11-20

Kvartalsrapport 2 - 2017

2017-08-21

Årsstämma - 2017

2017-06-15

Årsredovisning - 2016

2017-05-24

Kvartalsrapport 1 - 2017

2017-05-18

Bokslutskommuniké - 2016

2017-02-27

Bokslutskommuniké - 2017

2017-02-19

Extra bolagsstämma - 2017-02

2017-02-09

Kvartalsrapport 3 - 2016

2016-11-28

Kvartalsrapport 2 - 2016

2016-08-25

Om Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB är ett svenskt börsnoterat företag med huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Dubai. Affärsidén började ta form redan 2014 och företaget grundades året därpå 2015.

Vi är specialister inom cybersäkerhet och har utvecklat en egen SaaS plattform som erbjuder proaktiva ID-skyddslösningar. Vår mjukvara är egenutvecklad vilket innebär att vi inte har beroenden till tredje part för att kunna leverera vår tjänst. En tjänst som är framtagen för en global marknad och som adresserar ett globalt problem.

Ända sedan starten har vårt uppdrag varit att utveckla smarta lösningar som gör livet på internet enklare och säkrare för människor och företag.


Affärsmodell och målgrupper

Vår affärsmodell är primärt B2B2X där våra molnbaserade tjänster distribueras via partners som i sin tur har många kunder i behov av ID-skyddslösningar. Merparten av våra partners bearbetar massmarknaden och de är oftast verksamma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln.

Våra partners utökar och förstärker ofta ett redan befintligt erbjudande genom att slå ihop och paketera vår ID-skyddstjänst i deras redan befintliga produktutbud. Genom att göra detta skapar de inte bara en säkrare digital tillvaro för sina kunder utan det är även ett bra sätt för dem att stärka sitt eget varumärke och sin egen affär med nya intäktsströmmar med höga marginaler.

Bolagsstyrning

Fredrik Björklund

Styrelseordförande (född 1988)

Fredrik Björklund, 34 år, har mångårig erfarenhet av arbete med digitala lösningar i snabbväxande bolag. Fredrik Björklund är COO och medgrundare av Miss Group, en internationell koncern som levererar olika hostingrelaterade tjänster.

Nuvarande uppdrag

-      COO och medgrundare till Miss Group

Tidigare uppdrag

-       Varierande ledande positioner inom Miss Group

Aktieinnehav

Fredrik äger, privat och genom bolag, 1 686 430 aktier i Eyeonid Group AB.

Pontus Karsbo

Styrelsemedlem (född 1994)

Utbildad tekniker. Pontus jobbar idag som vd för StayLive, ett snabbväxande IT-bolag inom streaming & video. Bolaget levererar whitelabelade OTT-plattformar och Pontus är en av grundarna och initiativtagarna till bolaget. Pontus drivs av affärsutveckling och har med sin bakgrund från teknik, och idag ett fokus på affär & affärsutveckling, en stark förståelse för vad som krävs för att bygga snabbväxande bolag. Pontus har varit en långsiktig aktieägare i Eyeonid Group AB sedan noteringen 2016.

Nuvarande uppdrag

- CEO StayLive AB

- Styrelseledamot Edsbyn Arena AB

- Styrelseledamot EPK Invest AB

Aktieinnehav

Pontus Karsbo, äger privat och via bolag, 424 334 aktier i Eyeonid Group AB.

Lars Roth

Styrelsemedlem (1977)

Lars Roth, 46 år, har en lång bakgrund inom tech med uppdrag för flera spännande bolag. Han har erfarenhet av tidigare chefspositioner hos Teliasonera och Halebop, där han varit affärsutvecklingschef. Lars är medgrundare av Bright Energy AB. Han har även suttit i flera bolagsstyrelser i både privata riskkapitalfinansierade och noterade bolag, bland annat i Zound Industries och är ledamot i Ngenic AB.

Nuvarande uppdrag

- Strategisk rådgivare Lifesum

- Strategisk rådgivare Svea Solar

- Styrelseordförande Root Digital Group

- Styrelseledamot Ngenic AB

- CSO MedHelp Care 40%

- Styrelseledamot och medgrundare Bright Energy AB

Tidigare uppdrag

- Flertal ledande positioner Teliasonera och Halebop

- CGO MedHelp Care

Aktieinnehav

Lars äger via bolag 200 000 aktier i Eyeonid Group AB.

Georg Tsaros

Verkställande direktör (född 1980)

Georg Tsaros har en MBA från Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management. Georg har gedigen erfarenhet från ledningspositioner i såväl privata som publika bolag och har varit delaktig i flertalet M&A- och förhandlingsprocesser.

Nuvarande uppdrag

- Advisor, Leaderman N.V.

Tidigare uppdrag

- COO, Netmore Group AB (publ.)

- CEO, Netjobs Group AB (publ.)

- Partner SEQ Capital Partners Ltd

- Managing Director Oriflame Slovakien och Ungern

- President Metro New York Inc

- VD Metro Bostad, Metro Nordic Sweden AB

- Rådgivare, Almi Företagspartner AB

- Styrelseordförande Bfound LLC

- Styrelseledamot Högskolerestauranger AB

- Ledande uppdrag i ett flertal olika bolag, t.ex BKI Invest, FD Partner Holdings, Metrorama m.fl

Aktieinnehav

Georg äger 14 286 aktier i Eyeonid Group AB.

Carl-Magnus Jönsson

CFO (född 1983)

Magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Stockholms universitet. Har i flera år drivit sin egen verksamhet inom revision, ekonomi, redovisning och beskattning.

Bolag/delägarskap

Carl-Magnus Jönsson Ekonomikonsult AB 100%.

Aktieinnehav

Carl-Magnus äger, privat och via bolag, 16 511 aktier i Eyeonid Group AB. Carl-Magnus är också innehavare av 217 280 kvalificerade personaloptioner kopplade till Personaloptionsprogram 2023/2026.

Carl Niring

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.