Investor relations

Den här sidan sammanställer information som är relaterad till våra aktieägares och investerares intressen.

Kontakta Investor Relations

Kvartalsrapport 3 - 2021

2021-11-01

Bokslutskommuniké - 2021

2022-02-14

Kvartalsrapport 2 - 2021

2021-08-23

Årsstämma - 2021

2021-05-21

Kvartalsrapport 1 - 2021

2021-05-03

Extra bolagsstämma - 2021-04

2021-04-16

Bokslutskommuniké - 2020

2021-02-05

Kvartalsrapport 3 - 2020

2020-11-13

Kvartalsrapport 2 - 2020

2020-08-24

Årsstämma - 2020

2020-05-28

Kvartalsrapport 1 - 2020

2020-05-25

Bokslutskommuniké - 2019

2020-02-24

Extra bolagsstämma - 2020

2020-01-31

Extra bolagsstämma - 2019

2019-11-07

Kvartalsrapport 3 - 2019

2019-11-06

Kvartalsrapport 2 - 2019

2019-08-26

Kvartalsrapport 1 - 2019

2019-05-20

Årsstämma - 2019

2019-05-16

Bokslutskommuniké - 2018

2019-02-25

Kvartalsrapport 3 - 2018

2018-11-19

Kvartalsrapport 2 - 2018

2018-08-27

Årsstämma - 2018

2018-06-15

Kvartalsrapport 1 - 2018

2018-05-21

Extra bolagsstämma - 2017-12

2017-12-21

Kvartalsrapport 3 - 2017

2017-11-20

Kvartalsrapport 2 - 2017

2017-08-21

Årsstämma - 2017

2017-06-15

Årsredovisning - 2016

2017-05-24

Kvartalsrapport 1 - 2017

2017-05-18

Bokslutskommuniké - 2016

2017-02-27

Bokslutskommuniké - 2017

2017-02-19

Extra bolagsstämma - 2017-02

2017-02-09

Kvartalsrapport 3 - 2016

2016-11-28

Kvartalsrapport 2 - 2016

2016-08-25

Pressmeddelanden

Om Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB, som grundades 2015, är ett svenskt börsnoterat företag med huvudkontor i Stockholm och med dotterbolag i Belgien och USA.

Vi är specialister inom cybersäkerhet och har utvecklat en egen SaaS plattform som erbjuder proaktiva ID-skyddslösningar. Vår mjukvara är egenutvecklad vilket innebär att vi inte har beroenden till tredje part för att kunna leverera vår tjänst. En tjänst som är framtagen för en global marknad och som adresserar ett globalt problem.

Ända sedan starten har vårt uppdrag varit att utveckla smarta lösningar som gör livet på internet enklare och säkrare för människor och företag.


Affärsmodell och målgrupper

Vår affärsmodell är primärt B2B2X där våra molnbaserade tjänster distribueras via partners som i sin tur har många kunder i behov av ID-skyddslösningar. Merparten av våra partners bearbetar massmarknaden och de är oftast verksamma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln.

Våra partners utökar och förstärker ofta ett redan befintligt erbjudande genom att slå ihop och paketera vår ID-skyddstjänst i deras redan befintliga produktutbud. Genom att göra detta skapar de inte bara en säkrare digital tillvaro för sina kunder utan det är även ett bra sätt för dem att stärka sitt eget varumärke och sin egen affär med nya intäktsströmmar med höga marginaler.

EyeonText

2017 förvärvades Tirsys CVBA som nu är ett helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB under det nya namnet EyeonText. Företaget som är beläget i Belgien fokuserar på naturlig språkbehandling (natural language processing), som är en viktig del av AI-domänen och erbjuder en regelbaserad "bäst-i-klassen" textanalys SDK. Teamet består av mjukvaruutvecklare och lingvister med stor erfarenhet inom textanalys. EyeonText opererar självständigt och oberoende av EyeonID men företagets produkt och teknik är också en viktig del av EyeonIDs SaaS plattform.


Bolder

Bolder Sweden AB förvärvades 2021 och är nu ett helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB. Företaget, som är operativt lokaliserat i Norge, har utvecklat en peer-to-peer-plattform där användaren kan styra och navigera i privata, delade och offentliga dataströmmar. Den potentiella användningen av plattformen sträcker sig från sjukvård och infrastruktur till bank, utbildning och serviceindustrin etc. Plattformen med sin unika IP-struktur innehåller också patentskyddade komponenter inom t.ex. kamerateknik och bildanalysalgoritmer. Bolders mål är att ge tillbaka kontrollen av data till individen och därigenom transformera alla framtida affärsmodeller.

Bolagsstyrning

Erik Hallberg

Styrelseordförande (född 1956)

Utbildad maskiningenjör i grunden med en bred och gedigen erfarenhet från teknikdrivna bolag. Både i operativa roller i ledande ställning, i allt från stora internationella bolag till mindre start-ups och tillväxtbolag, likväl som styrelsepositioner i såväl noterad som onoterad miljö. Erik har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen Executive Vice President för TeliaCompany.

Nuvarande uppdrag

- Styrelseordförande Fidesmo AB och Haltian OY

- Styrelseledamot Feroamp AB

Tidigare uppdrag

- Ordförande och vice ordförande i Telias baltiska dotterbolag både noterade och onoterade

- CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag

- Styrelseuppdrag inkluderar bl a HiQ International AB (publ)

- Edgeware AB and Prevas AB (publ)

- Grundare och ordförande i Glocalnet AB

Aktieinnehav

Erik Hallberg äger, privat och via bolag, 100 000 aktier i Eyeonid Group AB.

Pontus Karsbo

Styrelsemedlem (född 1994)

Utbildad tekniker. Pontus jobbar idag som vd för StayLive, ett snabbväxande IT-bolag inom streaming & video. Bolaget levererar whitelabelade OTT-plattformar och Pontus är en av grundarna och initiativtagarna till bolaget. Pontus drivs av affärsutveckling och har med sin bakgrund från teknik, och idag ett fokus på affär & affärsutveckling, en stark förståelse för vad som krävs för att bygga snabbväxande bolag. Pontus har varit en långsiktig aktieägare i Eyeonid Group AB sedan noteringen 2016.

Nuvarande uppdrag

- CEO StayLive AB

- Styrelseledamot Edsbyn Arena AB

- Styrelseledamot EPK Invest AB

Aktieinnehav

Pontus Karsbo, äger privat och via bolag, 620 515 aktier i Eyeonid Group AB.

Lena Lohajner Lindberg

Styrelsemedlem (född 1956)

Lena är utbildad civilekonom från Upsala universitet och har under större delen av sin karriär arbetat med affärs- och bolagsstyrning samt med operativa linjeansvar för sälj- och marknadsenheter. Lena besitter en stor styrka i affärsförståelse inom en utvecklingsdriven verksamhet. Under sina år på Telia har hon byggt upp en gedigen erfarenhet och kompetens kring verksamhetsstyrning och uppföljning både som CFO och i olika ekonomifunktioner. Lena har även suttit i både lednings- och styrelsefunktioner med internationell koppling.

Nuvarande uppdrag

- Tf CFO Telia Company AB, Global Services & Operations

Tidigare uppdrag

- CFO -TeliaSonera Group Technology Networks & Products

- Vice President, BI & Reporting

- Vice president, Head of Business Control & Marketing

Aktieinnehav

Lena äger inga aktier i Eyeonid Group AB.

Filip Weintraub

Styrelsemedlem (född 1973)

Filip har en utbildning från Pacific Lutheran University, USA, inom Economics & Global studies (international trade) samt en Bachelor of Arts. Filip har under större delen av sin karriär varit en aktiv investerare, både privat och genom sina uppdrag som portföljförvaltare. Filip besitter stor erfarenhet och förståelse för hur tillväxtbolag skapas och utvecklas. Han har även gått in i flera investeringar som en högst engagerad och aktiv ägare genom både styrelse- och advisory roller. Filip är även en av huvudägarna i Bolder.

Nuvarande uppdrag

- Portfolio manager, Labrusca Family Office

Tidigare uppdrag

- Grundare Skagen fonder och portföljförvaltare

- Portföljförvaltare LF Capital

Aktieinnehav

Filip äger, privat och via bolag, 221 041 aktier i Eyeonid Group AB.

Carl Höglund

Styrelsemedlem (född 1978)

Utbildad vid IHM Business School i Stockholm och har en MBA från Stockholms universitet. Besitter även flertalet säkerhetsackrediteringar så som, CISM, CISSP, CPP, PSP och PCI. Carl har mer än 20 års erfarenhet från säkerhets- och IT management såväl som inom politiska sakfrågor. Carl arbetar idag som Senior Advisor och som medlem av ledningsgruppen i Tempest Security AB (publ). Tidigare roller inkluderar Head of Security, Head of IT i Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) likväl som politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare i Stockholms stad.

Nuvarande uppdrag

- Senior advisor Tempest Security

- Styrelseordförande Obtain Control AB

Tidigare uppdrag

- Politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare för Stockholms stad 2011-2012

- Senior positions within Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) 1998-2017

Aktieinnehav

Carl äger, privat, 28 532 aktier i Eyeonid Group AB.

Patrik Ugander

CEO (född 1968)

Tillträdde 1 april 2019. Utbildning i ekonomi från Stockholms universitet. Mer än 25 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och produktutveckling i olika roller, både operativt och strategiskt. Bakgrund främst inom telekom- och försäkringsbranschen i positioner som Vice President Enterprise Sales (Telia Sonera), Vice President Broadband Services (Telia Sonera), Director Broadband Services (Telia Sonera) och Head of Nordic Sales and Marketing (Europeiska ERV Nordic).

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 299 393 privatägda aktier

Joacim Sandström

CDCO (född 1974)

Tillträdde 1 september 2020. Mer än 15 års erfarenhet från ledande roller inom e-handel, marknadsföring och digital transformation på såväl lokala som globala marknader. Tidigare bakgrund från ledningsgrupper inom reseindustrin samt försäkringsbranschen i positioner som E-Commerce Manager och E-Business Development Manager (Apollo) och nordisk online chef (Europeiska ERV). Utbildning i kommunikation och media från Stockholms universitet och DBSOC-examen i marknadsföring från Berghs School of Communication.

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 150.000 privatägda aktier

Martin Kjellstrand

CTO (född 1981)

Tillträdde i november 2020. 20 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling och ledarskap. Efter att ha gått med i ett antal nystartade företag samt startat några egna tog Martin en position som chef för IT-verksamheten på Nordic Growth Market Stock Exchange. Därefter ledde han den svenska filialen av ett finskt DevOps-konsultföretag och nu senast hjälpte han kunder att metodiskt och inkrementellt migrera legacy system.

Carl-Magnus Jönsson

CFO (född1983)

Magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Stockholms universitet. Har i flera år drivit sin egen verksamhet inom revision, ekonomi, redovisning och beskattning.

Bolag/delägarskap

Carl-Magnus Jönsson Ekonomikonsult AB 100%.

Aktieinnehav

Innehav i Eyeonid Group AB: 61 979 privata och 98 018 företagsägda aktier.

Tomas Daae

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.