Press Releases

Press Releases

Eyeonid Group AB (publ) tecknar avtal med Arvato Finans AB för att integrera betalningstjänster i EyeOnID:s erbjudande

2020-03-31

Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat avtal med Arvato Finans AB, som blir ny leverantör av betalningslösningar till EyeOnID och deras distributionspartners för produkter inom området ID-monitorering. Affären stärker EyeOnID:s konkurrenskraft och innebär ett unikt erbjudande, vilket kommer att stärka resultatutvecklingen för bolaget.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar avtal med HELP Forsikring AS som leverantör av försäkringslösningar och assistanstjänster

2020-03-26

Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat avtal med HELP Forsikring AS som leverantör av försäkringslösningar och assistanstjänster till Eyeonid och deras distributionspartners för produkter inom området ID-monitorering. Detta bedöms kunna stärka vår prissättning och öka marginalen i affären samt bidra till en ökad differentiering mot konkurrenterna.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avtal med ETVAS för distribution av Eyeonid’s tjänster för den europeiska marknaden

2020-02-27

Eyeonid Group AB (EyeOnID) har idag tecknat ett nytt avtal med tyska ETVAS, en europeisk distributör av VAS-tjänster (Value Added Services) för Tyskland, Österrike och Frankrike. Det nya avtalet är en utökning av tidigare avtal med Loyoloo och EyeOnID’s tidigare partner Sören Timm under ett nytt varumärke, ETVAS, och EyeOnID’s tjänster skall ingå som en del i ETVAS VAS-plattform.

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

2020-01-31

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 31 januari 2020 kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): VD-brev januari 2020

2020-01-29

Efter en hektisk period med genomförd företrädesemission och flera ingångna affärer går vi med finansiering på plats in i 2020 med fullt affärsfokus. Vi fokuserar nu helt på att vidareutveckla affärerna och vår positionsförflyttning till att bli ett allt mer affärs- och kunddrivet bolag. Det nya året har börjat väldigt positivt och vi är i full gång med leveranser i tecknade avtal för att säkerställa nya intäkter. Parallellt fortsätter säljarbetet kring nya affärer samt att säkerställa den planerade produktutveckling som jag ser kommer att bredda affären för bolaget.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Telenor Norge lanserar ID- skyddstjänst ”SAFE” baserat på EyeOnID’s ID monitoreringstjänst

2020-01-20

Den 14 januari i år lanserade Telenor Norge sitt nya erbjudande SAFE för ID-Skydd som bl.a. bygger på EyeOnIDs ID-monitoreringstjänst och marknadsfunktionen EyeOnMarket.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar treårigt kommersiellt samarbetsavtal med paneuropeisk retailkedja

2020-01-17

Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat ett treårigt samarbetsavtal med den paneuropeiska retailkedjan, som tidigare kommunicerats 12 juli 2019, avseende framtida försäljning och paketering av EyeOnID’s tjänster.

Read more

Eyeonid Group beslutar om riktad emission till garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen och meddelar att företrädesemissionen nu är registrerad

2020-01-14

Eyeonid Group AB (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad emission i enlighet med garantiavtal till en garant i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,121 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.  Därutöver är Företrädesemissionen nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 15 januari 2020. Avstämningsdag är den 17 januari 2020, varefter BTU omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 5 (”Teckningsoptionerna”). De nyemitterade aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/VP-konto den 21 januari 2020. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 21 januari 2020.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

2020-01-14

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2020, kl. 10:00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar distributionsavtal med Europisk återförsäljare för lansering i Norden

2019-12-30

Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Eyeonid”) har idag tecknat avtal med en ny återförsäljare avseende vidareförsäljning och distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten “EyeOnID 360° Modules”. Eyeonid’s leveranser innefattar kundportal och EyeOnMarket. Lansering kommer ske snarast möjligt under första kvartalet 2020 och målet för båda parter är att tillsammans expandera till flera länder efter lanseringen i Norden.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): EyeOnText launches new website for it’s text analytics NLP with the Wowool SDK. A platform designed to boost text analytics, turning data into results.

2019-12-16

We have now launched a new website better targeting the community of Data scientist and professional text analytics users and their needs for comprehensive an easy to use NLP Wowool SDK.

Read more

Eyeonid offentliggör utfall i företrädesemission

2019-12-13

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80,0 procent där cirka 30,9 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 0,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 48,3 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt 17 368 592 units tecknas genom företrädesemissionen och Bolaget tillförs således 39 947 762 SEK före emissionskostnader.

Read more

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar avtal för soft launch med ett större försäkringsbolag i Europa

2019-12-11

Eyeonid har idag tecknat avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten “EyeOnID 360° Modules”. Efter omfattande interna marknadstester och marknadsundersökningar har nu kunden bestämt sig för att under eget varumärke genomföra en s.k. soft launch i den lokala marknaden. Lanseringsdatum och ytterligare kommunikation kommer ske i samband med officiell lansering som beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Read more

Eyeonid Group publicerar tillägg till prospekt

2019-12-06

Eyeonid Group har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan till teckning av units i Eyeonid Group AB (publ)” som godkändes av Finansinspektionen den 19 november 2019 och offentliggjordes den 20 november 2019 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med prospektet.

Read more

Teknikledningen i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 28 000 units i pågående företrädesemission

2019-12-06

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets CTO (teknisk chef) och Head of Search tillsammans tecknar 28 000 units motsvarande cirka 64 400 SEK i Bolagets pågående företrädesemission (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 15 november 2019. Denna teckning avser vidare teckning utöver de teckningar om 355 175 units som tidigare genomförts av delar av Bolagets styrelse och ledning som pressmeddelades vid flera tillfällen den under teckningsperioden. Totalt har nu styrelse och ledning tillsammans tecknat sig för totalt 383 175 units, motsvarande cirka 881 303 SEK.

Read more

Försäljningschef i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 56 666 units i pågående företrädesemission

2019-12-06

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets försäljningschef Fredrik Hultner tecknar 56 666 units motsvarande 130 332 SEK i Bolagets pågående företrädesemission (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 15 november 2019. Teckningen görs med stöd av uniträtter och säkerställer således tilldelning. Denna teckning avser vidare teckning utöver de teckningar om 223 509 units som tidigare genomförts av delar av Bolagets styrelse och ledning som pressmeddelades den 3 december 2019, samt den teckning om 75 000 units genomförd av Bolagets ledamot Jörg Flöck som offentliggjordes den 5 december 2019. Totalt har nu styrelse och ledning tillsammans tecknat sig för totalt 355 175 units, motsvarande 816 903 SEK.

Read more

Styrelsemedlem i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 75 000 units i pågående företrädesemission

2019-12-05

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelseledamot Jörg Flöck tecknar 75 000 units i den pågående företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 15 november 2019. Teckningen görs med stöd av 225 000 uniträtter förvärvade i marknaden i syfte att säkerställa tilldelning. Då Jörg Flöck tecknat sig genom en utländsk förvaltare har registreringen tagit längre tid än de resterande teckningarna som ingåtts av andra medlemmar av styrelse och ledning vilka publicerades den 3 december 2019. Denna teckning avser således teckningar utöver de teckningar om 223 509 units som redan ingåtts av styrelse och ledning som således tecknat sig om totalt 298 509 units, motsvarande 686 570 SEK.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Corfind intervjuar VD Patrik Ugander om företrädesemission, status i affären och vägen framåt för bolaget

2019-12-05

I samband med att EyeOnID den 20 november informerade marknaden om att man går ut i en företrädesemission där teckningsperioden med start den 26:e november har Corfind gjort en intervju med bolagets VD Patrik Ugander.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Telenor Norge lanserar EyeOnMarket för Sikker ID

2019-12-04

Denna vecka lanserar Telenor Norge ytterligare en tjänst som bygger på EyeOnID’s tjänst ”EyeOnMarket” som ett led i att öka trafiken och driva intresset till deras redan framgångsrika tjänst Sikker ID

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Nuvarande avtal med mySafety löper ut och en tillfällig förlängning inleds under en övergångsperiod

2019-12-04

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) och mySafety Group AB (”mySafety”) har idag kommit överens om att nuvarande avtal mellan parterna, som löper ut den 16 december 2019, ersätts med ett tilläggsavtal om begränsad förlängning för perioden 16 december 2019 till och med 31 mars 2020.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Baloises Belgien lanserar Cyber Safe med EyeOnID som ”the digital bloodhound”

2019-12-04

Baloise försäkring i Belgien gick tidigare i veckan ut i en bred kampanj i marknaden under rubriken ”the Digital Bloodhound” med pressrelease till marknaden och journalister. Lanseringen som startade i början av november, till deras återförsäljare bestående av ett nätverk av försäkringsmäklare, gick brett ut till marknaden i och med denna kommunikation. Med målet att drastiskt minska mängden Cyber bedrägerier och tillsammans med EyeOnID ta upp kampen mot cyber-brottslighet.

Read more

Eyeonid Group AB (publ): Styrelse och ledning tecknar 223 509 units i den pågående företrädesemissionen

2019-12-03

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar, i samband med att Bolaget stängt insiderförteckningen gällande den pågående avtalsförhandling som Bolaget befinner sig i, att delar av styrelse och ledning tecknar hela eller del av sina pro-rata andelar om totalt 223 509 units i den pågående unitemissionen bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) vilken offentliggjordes den 15 november 2019.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): VD-brev november

2019-11-29

Det har varit en full höst så här långt med lanseringar, nya affärsdialoger och inte minst det faktum att vi i skrivande stund har en pågående nyemission ute med teckningsperiod från 26:e november till den 10:e december. Jag vill i detta brev uppdatera kring affärsläget rent allmänt och även göra ett förtydligande gällande den pågående avtalsdialogen med den europeiska retailkedjan som kommunicerades den 12:e juli och hur affären kan påverka Eyeonid’s affär på ett positivt sätt. Men jag vill även redogöra för hur den har haft en direkt bäring på den rådande insiderförteckning som för närvarande begränsar ledning och styrelse från att teckna i Bolagets nyemission.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Corfind intervjuar VD Patrik Ugander i samband med nyemission om bolagets verksamhet och resan framåt

2019-11-26

I samband med att EyeOnID går ut i en nyemission där teckningsperioden börjar idag den 26:e november har Corfind gjort en intervju med bolagets VD Patrik Ugander.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) bjuder in till investerarevent

2019-11-25

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) anordnar investerarevent i samband med Bolagets kommande företrädesemissionen där teckningsperioden påbörjas imorgon den 26 november 2019 och pågår fram till och med den 10 december 2019. Eyeonid bjuder härmed in aktieägare och andra intressenter till ett investerarevent där Patrik Ugander (Bolagets VD) kommer att presentera Bolaget och svara på frågor.

Read more

EYEONID GROUP AB (publ): Förtydligande avseende teckningsförbindelser i kommande företrädesemission

2019-11-21

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har i offentliggörande daterat 15 november 2019 avseende kommande företrädesemission samt i offentliggörande av prospekt daterat 20 november 2019 informerat om att inga teckningsförbindelser ingåtts. Mot bakgrund av de många frågor Bolaget erhållit från enskilda aktieägare önskar Bolaget göra ett förtydligande.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) offentliggör prospekt inför företrädesemission

2019-11-20

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 innehar aktier i Eyeonid har med företräde rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.eyeonid.com/investor/documents) och kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s respektive Finansinspektionens hemsida.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 50 MSEK

2019-11-15

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har idag den 15 november 2019, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 7 november 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 50 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 innehar aktier i Eyeonid har med företräde rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kan högst 21 710 740 units ges ut vilket innebär att högst 43 421 480 nya aktier kan emitteras. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 26 november 2019 fram till den 10 december 2019 med lösenperiod för teckningsoptionerna från den 1 juni 2020 fram till och med den 12 juni 2020.

Read more

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

2019-11-07

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 7 november 2019 kl.17.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport med hänsyn till kommande extra bolagsstämma

2019-11-01

Eyeonid Group AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma den 7 november 2019. Mot bakgrund av detta tidigarelägger bolaget sin kvartals-/interimsrapport för tredje kvartalet 2019. Rapporten publiceras den 6 november 2019.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) receives initial order from large insurer in Germany

2019-10-29

Eyeonid have received an initial order from one of the largest insurance companies in Germany, with an order value of minimum 700 TSEK. In connection with the planned launch before year end 2019, additional information can be disclosed.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) får initial order från stort försäkringsbolag i Tyskland

2019-10-29

Eyeonid har fått en initial order från ett av Tysklands största försäkringsbolag med ett ordervärde om minst ca 700 TSEK. I samband med lansering som planeras innan slutet av 2019 kommer mer information kunna delges.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) in POC agreement with large European bank

2019-10-25

Eyeonid have today agreed on a Proof of Concept (PoC) project for a live market test with a large European bank in one local Country, to be made in November 2019.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) genomför PoC projekt med en stor europeisk bank

2019-10-25

Eyeonid har idag kommit överens om att genomföra ett Proof of Concept (”PoC”) projekt för ett riktat marknadstest med en större europeisk bank i en lokal marknad för genomförande under november 2019.

Read more

EYEONID GROUP AB: VD-Brev Oktober

2019-10-11

Hösten är på väg och det är full fart i verksamheten när vi lägger Q3 bakom oss som inneburit ytterligare en period av mycket aktiviteter. Dels flera pågående leveranser som börjar närma sig lansering men även fortsatta och intensifierade avtalsdialoger som vi fokuserar på för att de ska komma närmare avslut. Under september genomförde vi även en aktieägareträff med fokus på verksamheten och EyeonID som företag, våra kunder, vår affär och våra produkter. Jag kunde med stor glädje se ett deltagande som var över min förväntan i antal deltagare och ett stort visat intresse för bolaget vilket jag är väldigt glad för. Trots att kundernas köpprocesser fortsatt går lite långsammare än önskat så kan man se en trend som ändå visar på ett fortsatt starkt intresse för tjänsterna som EyeOnID erbjuder.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

2019-10-08

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005–9415 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) är redo att lansera i Belgien med Baloise Group.

2019-10-03

Eyeonid har tidigare tecknat ett avtal med det multi-nationellt försäkringsbolaget Baloise Group gällande implementering av produkten ” EyeOnID 360° Modules” i Belgien.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) skriver Letter of Intent med stort europeiskt försäkringsbolag.

2019-09-11

Eyeonid har idag skrivit ett så kallat Letter of Intent(LOI) för ett projekt med ett stort försäkringsbolag i ett stort Europeiskt land. Första delen av projektet är en “soft-launch” av Eyeonid 360° Modules för att utvärdera marknadspaketering samt marknadsstrategier via deras egna innovations bolag.

Read more

EYEONID GROUP AB: Aktieägarkväll den 12 september.

2019-08-20

Eyeonid Group AB välkomnar sina aktieägare till aktieägarkväll på Hotell Anglais i Stockholm den 12 september.

Read more

EYEONID GROUP AB: VD-Brev Juli

2019-07-17

Med en sommar i full blom kan jag fortsatt konstatera att det är full aktivitet i bolaget där väldigt mycket händer och pågår parallellt, både gällande affärer och förhandlingar med kunder men även att vi vidare utvecklar vår portfölj och ser att vi nu även kommer kunna addera ytterligare en väldigt viktig komponent till vår affär, våra nya Password Manager. Jag kan även konstatera att fler aktörer syns i marknaden vilket visar på ett ökat intresse för området och därmed hjälper till att synliggöra tjänsterna i marknaden. Vidare ser jag ett behov av att involvera aktieägarna mer i vad EyeOnID står för som företag och kanske viktigast, hur våra produkter och tjänster fungerar. Men även vad som faktiskt styr hur och när man slår igenom i en ny marknad som är både relativt omogen och som i viss mån saknar tydliga referenser.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avsiktsförklaring med ledande paneuropeisk retailkedja gällande Eyeonids ID-monitoreringstjänst.

2019-07-12

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har idag tecknat en avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till konsumentmarknaden, där Eyeonid även kommer agera enabler för hela affären. Båda parter är angelägna om att lansera erbjudandet så snart som möjligt med en planerad start i flera länder parallellt.  

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager, Enpass

2019-07-11

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har idag tecknat ett europeiskt exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd (Enpass) gällande deras Password Manager (Produkten).  

Read more

EYEONID GROUP AB: VD-brev juni

2019-06-07

Efter två mycket händelserika månader som VD för EyeonID så känner jag en allt större tillförsikt kring bolagets framtid. Jag känner att jag nu även börjar få ännu bättre koll på verksamheten, dess potential och utmaningar. Intresset för bolaget är fortsatt mycket stort och jag värdesätter den dialog som finns med kunder, aktieägare och marknaden. Jag vill med detta VD-brev ge en kort tillbakablick på händelser under perioden samt även på läget framåt både gällande affärer men även hur jag ser att vi kommer att stärka EyeonID ytterligare ur ett verksamhetsperspektiv.

Read more

Eyeonid upptar lån om 15 MSEK för ökad satsning på kundlanseringar

2019-05-27

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK för utökad fokus på kundlanseringar.

Read more

Eyeonid säger upp avtal om finansiering med ESGO

2019-05-27

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att inte påkalla fler trancher enligt finansieringsavtalet daterat 30 januari 2018 med ESGO och har beslutat att säga upp avtalet.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat tilläggsavtal till befintligt avtal med Telenor Norge gällande återförsäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-Bevakningstjänster

2019-05-24

EyeOnID har idag tecknat ett tilläggsavtal till det sedan tidigare tecknade LAA (Local Access Agreement) med Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster.

Read more

EYEONID GROUP AB (PUBL): Tecknar nytt avtal med multinationellt europeiskt försäkringsbolag för lansering av PoC i ett europeiskt land.

2019-05-20

Eyeonid har idag tecknat avtal för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten “EyeOnID 360° Modules” med ett ledande multinationellt europeiskt försäkringsbolag. Projektleveransen innefattar både en integration med en 3:e parts distributionsplattform och en global CIAM Plattform. Lanseringsdatum och ytterligare kommunikation kommer ske I samband med officiell lansering under september 2019.

Read more

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2019

2019-05-16

Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 16 maj kl. 10:05 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

EYEONID GROUP AB: VD Brev Maj

2019-05-03

En månad har nu gått sedan jag tillträdde som VD för EyeonID och jag kan konstatera att intresset för bolaget är mycket stort bland våra aktieägare och marknaden vilket jag tycker är väldigt positivt. Under dessa veckor har mitt fokus legat på att i första hand säkra de olika pågående affärsdialoger som är igång men även bearbeta tidigare prospekts och nya. Tänker denna gång ge en bild av affärsläget och även en del nyheter kring vårt erbjudande och kommande utveckling av tjänsten ID monitorering.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) ger ut konvertibler motsvande 3 Mkr

2019-05-03

Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till European Select Growth Opportunities Fund (”Investeraren”). Konvertiblerna ställs ut inom ramen för det finansieringsavtal med Investeraren som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Parterna har enats om att inga teckningsoptioner utgår till varken Investeraren eller befintliga aktieägare i denna transaktion.  

Read more

Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson utökar samarbetet

2019-04-29

Eyeonid har idag tecknat ett utökat samarbetsavtal med Willis Towers Watson. Avtalet innefattar både kommersiella ersättningsnivåer och samarbetsformer där parterna genererar affärer för varandra och tillsammans. Avtalet innebär också att gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter även sker utanför den inhemska marknaden.

Read more

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2018

2019-04-25

Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2018.

Read more

EYEONID GROUP AB: VD Brev

2019-04-09

Efter en vecka i rollen som ny VD för Eyeonid Group AB vill jag passa på att ge er mina första intryck och även lite mer information kring vad som gjorde att jag valde att kliva på detta uppdrag samt avslutningsvis även vad jag ser är absolut viktigast på kort sikt.

Read more

Patrik Ugander utses till ny VD för Eyeonid Group AB (publ)

2019-04-01

Styrelsen har utsett Patrik Ugander till ny VD för Eyeonid Group AB (publ). Patrik Ugander är ekonom från Stockholms universitet med lång bakgrund från bl.a. TeliaSonera och kommer senast från försäkringsbolaget Europeiska ERV Nordic. Patrik Ugander tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Read more

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO4 samt information om teckningsoptioner i serie TO4, Första handelsdag är den 27 februari 2019

2019-02-13

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den tredje tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 20 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO4 är den 18 februari 2019. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO4 är den 19 februari 2019.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har kallat på Tranche 3 från European Select Growth Opportunities Fund, gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2019-01-31

Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en tredje Tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the ”Investor” or ”ESGO”) som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO4). Eyeonid Group har nu kallat på totalt 50 MSEK utav upp till 100 MSEK ESGO har förbundit sig till att leverera. Detta är den tredje av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK.

Read more

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar pilotavtal med ett större försäkringsbolag i Europa

2018-12-21

Eyeonid har tecknat ett avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa gällande ett pilotprojekt av sin produkt ”EyeOnID 360° Modules”. 

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande EyeOnID’s produkt

2018-12-19

Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett Europeiskt multi-nationellt försäkringsbolag gällande implementering av produkten ” EyeOnID 360° Modules”.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag

2018-12-07

Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande produkten ”EyeOnID 360° Modules”. Parterna avser att nu inleda ett pilotprojekt och samtidigt en kommersiell avtalsförhandling. 

Read more

Kvartalsrapport 3 2018

2018-11-19

Sammanfattning januari – september 2018 (jämförelse samma period föregående år): · Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 221 (KSEK 598) · Periodens resultat uppgick till KSEK -21 050 (KSEK -8 951) · Resultat per aktie: SEK -0,39 (SEK -0,19) · Eget kapital per aktie: SEK 0,94 (SEK 0,59) Sammanfattning juli – september 2018 (jämförelse samma period föregående år): · Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 718 (KSEK 98) · Periodens resultat uppgick till KSEK -6 652 (KSEK -3 656) · Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,08) · Eget kapital per aktie: SEK 0,94 (SEK 0,59)

Read more

Eyeonid Group AB (publ) tecknar pilotavtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande EyeOnID 360° Modules riktat mot konsumentmarknaden

2018-10-15

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropagällande en pilot av Eyeonids konsumentprodukter. Resultaten från piloten ska bland annat ligga till grund för beslut om paketering och marknadsstrategi avseende återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd med tillhörande och nyutvecklade 360°-moduler, support och möjligt försäkringstillägg.

Read more

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja Eyeonid’s produkter på den tyska marknaden

2018-10-15

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har idag tecknat avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja produkterna EyeOnID 360° Modules samt EyeOnPASS på den tyska marknaden. Avtalet kommer i ett senare skede flyttas över till Mr. Sören Timms nya bolag, loyoloo.

Read more

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avtal med Tieto Corporation (Tieto) gällande Eyeonid’s produkter och integration till Tieto’s Insurance In a Box(IIB)

2018-09-21

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har tecknat avtal med Tieto gällande återförsäljning av sina produkter EyeOnID och EyeOnPASS. Eyeonid kommer tillhandahålla sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform Insurance In a Box (IIB).

Read more

Eyeonid Group AB (publ) VD och ledning förvärvar aktier i bolaget

2018-09-03

Eyeonid Group ABs (Eyeonid) VD och delar av ledningen har förvärvat totalt 150 100 aktier i bolaget utanför marknaden. Affären beslutades lördagen den 1 september 2018. 

Read more

Halvårsrapport 2018

2018-08-27

Sammanfattning januari – juni 2018 (jämförelse samma period föregående år): · Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 503 (KSEK 500) · Periodens resultat uppgick till KSEK -14 398 (KSEK -5 295) · Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,11) · Eget kapital per aktie: SEK 0,92 (SEK 0,60)

Read more

Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson (Willis AB) har idag tecknat ett avtal om samarbete gällande parternas ID-Bevakningserbjudande.

2018-08-13

Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder.

Read more

VD brev

2018-08-08

Vi har nu kommit drygt halvvägs in på det nya året och jag tänkte ta tillfället i akt och ge er en inblick i vad som har hänt hittills, vad som händer i bolaget generellt och hur jag ser på perioden fram till årsskiftet, men först en liten kort tillbakablick.

Read more

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO3 samt information om teckningsoptioner i serie TO3, Första handelsdag är den 7 augusti 2018

2018-07-26

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO3 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den andra tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 2 augusti. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO3 är den 31 juli 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO3 är den 1 augusti 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har kallat på Tranche 2 från European Select Growth Opportunities Fund, gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2018-07-04

Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the ”Investor” or ”ESGO”) som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 

Read more

Eyeonid Group AB (publ) och Société Générale Insurance Germany har tecknat ett Letter of Intent (LOI)

2018-06-29

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany (Société) har idag tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID.

Read more

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2018

2018-06-15

Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 juni kl. 10:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-06-07

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har fattat beslut om att öppna kontor och dotterbolag i Lettland

2018-05-29

Styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) och HELP Forsikring AS har tecknat avtal om samarbete

2018-05-28

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och HELP Forsikring AS (HELP) har tecknat ett avtal gällande samarbete om att erbjuda EyeOnIDs tjänst paketerad via HELPs försäkring.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-05-28

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2017

2018-05-25

Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2017.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) och Willis Towers Watson har tecknat ett Letter of Intent (LOI)

2018-05-24

Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, (Willis Towers Watson) har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) med EasyTelecom International AB

2018-05-22

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och EasyTelecom International AB (EasyTelecom) har tecknat ett LOI gällande försäljning av EyeOnIDs b2b (business to business) tjänst till företagskunder.

Read more

Kvartalsrapport 1 2018

2018-05-21

Sammanfattning januari – mars 2018 (jämförelse samma period föregående år): •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 041 (KSEK 0) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -6 671 (KSEK -2 472) •    Resultat per aktie: SEK -0,13 (SEK -0,06) •    Eget kapital per aktie: SEK 0,89 (SEK 0,31)

Read more

EYEONID GROUP AB: Kallelse till årsstämma 2018

2018-05-16

Kallelse till årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415, (”Bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 15 juni 2018, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-04-30

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Styrelse, ledning och anställda förvärvar 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1

2018-04-20

Styrelse, ledning samt personal har idag förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet sker utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB.

Read more

Tidig investerare förvärvar 100 000 aktier av styrelseordförande

2018-04-20

Fredrik Skytt som ägt aktier i bolaget redan före börsintroduktionen på NGM MTF har idag förvärvat ytterligare 100 000 aktier av Eyeonids styrelseordförande Henrik Sundewall. 

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-04-10

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-03-22

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) presenterar customer case study video för samarbetet med Telenor

2018-03-21

Eyeonid Group, som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster, tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med Telenor Group. Den 6 mars 2018 lanserade Telenor Norge, som första land i Telenor Group, sin tjänst Secure ID där EyeOnID:s monitorering ingår.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-03-07

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) går live med Telenor Group som idag lanserar EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge

2018-03-06

Eyeonid Group, som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster, tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) redogör för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT och de nyligen skrivna avtalen

2018-03-02

Som tidigare kommunicerats arbetar affärsområdet EyeOnTEXT just nu med att utveckla en portal till den kraftfulla textanalysplattform bolaget har. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018 men redan nu, två månader in på det nya året kan vi informera att affärsområdet börjat teckna olika former av avtal.

Read more

Eyeonid Group AB (publ) ser över möjligheten till att öppna kontor i Riga, Lettland

2018-02-27

Eyeonid Group har börjat se över möjligheten till att öppna ett kontor i Riga, Lettland. Som ett led i utvärderingen har en rekryteringsplan påbörjats där Eyeonid Group i nuläget söker tekniska utvecklare.

Read more

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

2018-02-26

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Read more

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO2 samt information om teckningsoptioner i serie TO2, Första handelsdag i TO2 är den 1 mars 2018

2018-02-20

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO2 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 27 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 är den 23 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO2 är den 26 februari 2018.

Read more

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-19

Sammanfattning januari – december 2017 (jämförelse samma period föregående år): •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 782 (KSEK 0) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -14 368 (KSEK -19 750) •    Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,48*) •    Eget kapital per aktie: SEK 0,88 (SEK 0,37) Sammanfattning fjärde kvartalet 2017 (jämförelse samma period föregående år): •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 185 (KSEK 0) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -5 418 (KSEK -2 229) •    Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,05) •    Eget kapital per aktie: SEK 0,88 (SEK 0,37)

Read more