Om internets olika områden

Dark web (den mörka webben), deep web (den djupa webben), surface web (den synliga webben). Du har antagligen hört några eller alla dessa termer, men vad är skillnaden? I den här artikeln kommer vi att försöka reda ut de olika termerna samt ge dig en grundläggande förståelse för funktionen för dessa olika områden på internet.

Isberget

Områdena på internet beskrivs ofta som ett isberg där surface web (den synliga webben) utgör toppen av iseberget, följt av deep web (den djupa webben) i mitten och slutligen dark web (den mörka webben) längst ner. Även om den är en förenkling, så fyller bilden ett syfte när det kommer till att visualisera och internets komplexitet och omfattning.

De områden som utgör internet

Surface web (den synliga webben)

Surface web uppskattas ofta utgöra 4-10% av internet. Det här är den del av webben som vi brukar tänka på när vi hör ordet ”Internet”. Den synliga webben är öppet för alla och allt innehåll kan hittas med hjälp av en webbsökmotor. Även om 4-10% kanske låter lite så får man ha i åtanke att Google beräknades indexera cirka 35 miljarder webbsidor år 2020.

Exempel på innehåll:

- Nyhetssidor

- Företagets webbplatser

- Bloggar

- Öppna forum

 

Deep web (den djupa webben)

Deep web är det som utgör den största delen av internet, uppskattningarna ligger vanligtvis på mellan 90 - 96%. Deep web är det som utgör allt som inte indexeras av vanliga webbsökmotorer, vilket innefattar alla sidor som kräver inloggning för att komma åt. Deep web uppskattas vara minst 4000 - 5000 gånger större än surface web.

Exempel på innehåll:

- Företagets intranät

- Internetbanker

- Privata forum

- Företagsdatabaser

- Vetenskapliga och akademiska databaser

- Journaler

 

Dark web (den mörka webben)

Tekniskt sett är dark web en del av deep web. Dark webs exakta storlek är okänd, men oavsett den exakta storleken så utgör den en mycket liten del av internet som helhet. Vad som gör att dark web sticker ut - förutom den ökända olagliga aktiviteten som förekommer på vissa av dess webbplatser - är att den är anonym och består av så kallade darknets (mörkernät), som är overlay-nätverk som använder internet men som kräver speciell programvara, auktorisering, eller konfigurationer för åtkomst.

Exempel på innehåll:

- Marknadsplatser för försäljning av illegala droger

- Marknadsplatser för olaglig försäljning och utbyte av personuppgifter

- Barnpornografi

- Wikileak-dokument

- Falska och bedrägliga marknadsplatser (som påstår sig erbjuda olagliga varor eller innehåll)

- Lagliga marknadsplatser, forum och webbplatser

Observera! I motsats till vad många tror så är inte allt innehåll på den mörka webben olagligt, på samma sätt som inte all olaglig aktivitet på internet är koncentrerad till den mörka webben. De flesta olagliga aktiviteterna på internet äger rum utanför den mörka webben på slutna forum i den djupa webben.

Ett säkrare liv för alla

Vi har sedan 2015 arbetat obevekligt för att göra de digitala delarna av tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer.

Vi är specialister och pionjärer inom proaktiva ID-skyddslösningar. Vi använder vår egenutvecklade teknik och vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna samt är PCI DSS certifierade.